Odcinek 19: Zarz??d wsp??lnoty mieszkaniowej.

??

Ustawa o w??asno??ci lokali daje mo??liwo???? sprawowania zarz??du wsp??lnoty albo przez wybrane z grona w??a??cicieli mieszka?? osoby, albo poprzez powierzenie zarz??du specjali??cie zewn??trznemu. 19. odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR dotyczy samego zarz??du wsp??lnoty: kto mo??e do niego by?? powo??any, czego mo??e si?? spodziewa?? osoba powo??ana, jakie mo??e by?? wynagrodzenie cz??onka zarz??du wsp??lnoty mieszkaniowej. Kr??tko jest te?? om??wiony temat odpowiedzialno??ci cz??onka zarz??du i mo??liwo???? poszukiwania bardziej rozbudowanych informacji i szkole??. Bardzo dzi??kujemy odbiorcom naszych nagra?? za wskazanie tego tematu.

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj