Odcinek 17: Czy mo??na pali?? na balkonie?

??

Latem cz????ciej otwieramy szeroko okna, przebywamy poza domem, spotykamy si?? z innymi na zewn??trz. Bardziej te?? odczuwamy i s??yszymy, co dzieje si?? u s??siad??w, a dym papierosowy zaczyna bardziej przeszkadza??. Czy balkon jest ca??kowicie prywatn?? stref?? i czy mo??na tam pali??? Czy wsp??lnoty mog?? wprowadza?? zakaz palenia, nie tylko w zamkni??tych cz????ciach wsp??lnych budynku, ale i na balkonach i w ogr??dkach pod budynkiem? Jak mo??na reagowa?? na uci????liwe zachowania s??siad??w lub bardzo dziwne uchwa??y wsp??lnoty mieszkaniowej? O tym w naszym najnowszym nagraniu, ???Czy mo??na pali?? na balkonie????, z wieloma bardziej praktycznymi wskaz??wkami.

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj