Odcinek 18: Zawody nieruchomo??ciowe.

??

Coraz cz????ciej sprzedajemy i kupujemy nieruchomo??ci, przekazujemy je lub dziedziczymy, wci???? jednak w przypadku najr????niejszych og??osze?? wolimy robi?? to ???bezpo??rednio???, czyli bez specjalisty zajmuj??cego si?? nieruchomo??ciami. W 18. Odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR m??wimy o zakresie dzia??a?? specjalist??w: zarz??dc??w i po??rednik??w nieruchomo??ci, o administratorach ze sp????dzielni lub wsp??lnot, z kt??rymi si?? prawdopodobnie najcz????ciej kontaktujemy, o rzeczoznawcach maj??tkowych i nowych rolach: flipperach, home stagerach, fotografach nieruchomo??ci i ich zakresie dzia??ania. Czy warto korzysta?? z us??ug specjalist??w i w jakim zakresie mo??emy liczy?? na ich us??ugi ??? o tym jest to nagranie.

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj