Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych

 

W ramach cyklu publikacji Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM ukazał się kolejny raport o stanie polskich miast pt. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych. Dotychczas pojawiły się dwa raporty dotyczące polityki miejskiej: Rozwój gospodarczy oraz Niskoemisyjność i efektywność energetyczna.

W pierwszej części raportu (Monitoring) zbadano miejskie obszary funkcjonalne w zakresie: współpracy między samorządami, dostępności i integracji transportu publicznego oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przyjęta formuła badań powstała tak, aby dane mogły być zbierane systematycznie, a skonstruowane wskaźniki syntetyczne były porównywalne w jak najdłuższym czasie.

Kolejna część raportu ma charakter problemowy. W ramach niej podjęto temat funkcjonowania partnerstw terytorialnych budowanych
wokół środków zewnętrznych oraz zbadano opinie na temat dotychczasowej współpracy, możliwości jej kontynuacji, oczekiwań różnego rodzaju instrumentów oraz zmian prawnych wspierających współpracę międzysamorządową. W publikacji znajdziecie Państwo również omówienie uwarunkowań prawnych współpracy międzysamorządowej.

Raport dostępny jest online.


[ezcol_1quarter]raport_zarządzanie_okładka[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]

Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych
Raport o stanie polskich miast

red. K. Janas, W. Jarczewski