Katowice kandydatem do organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku!

Katowice oficjalnie ubiegają się o organizację 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku. Aplikacja zgłoszeniowa Katowic przesłana została w dniu 14 stycznia do Sekretariatu UN-HABITAT – Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich. Procedura oceny potrwa przez najbliższe 3 miesiące. Miasto – gospodarza Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku poznamy już w kwietniu.

Za zgłoszenie kandydatury Katowic do organizacji Światowego Forum Miejskiego i koordynację prac związanych z opracowaniem aplikacji zgłoszeniowej odpowiadało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W procesie opracowania aplikacji aktywnie uczestniczyli pracownicy Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (Zakład Zarządzania Rozwojem Lokalnym oraz Obserwatorium Polityki Miejskiej), współpracujący przez ostatnie trzy miesiące z Miastem Katowice i Ministerstwem.

Światowe Forum Miejskie to największe i najważniejsze międzynarodowe wydarzenie poświęcone problematyce zrównoważonej urbanizacji, które odbywa się cyklicznie co dwa lata, począwszy od 2002 roku. Idea Światowego Forum Miejskiego została zainicjowana w 2001 roku przez UN-HABITAT. Pierwszym jego gospodarzem było Nairobi, a kolejne edycje odbywały się w Barcelonie, Vancouver, Nanjing, Rio de Janeiro, Neapolu, Medellin oraz Kuala Lumpur. Najbliższe Światowe Forum Miejskie odbędzie się w 2020 roku w Abu Zabi. Organizacja Światowego Forum Miejskiego zakłada realizację trzech głównych celów. Pierwszym jest zwiększenie świadomości szerokiego grona interesariuszy na temat zrównoważonej urbanizacji, rozumianej jako harmonijny i przyjazny dla środowiska rozwój miast i osiedli ludzkich likwidujący wszelkie nierówności przestrzenne i społeczne. Drugim celem jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju miast poprzez m.in. debaty publiczne, wymianę doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami, w których ważną rolę odgrywają osiągnięcia miasta-gospodarza. Trzecim celem Forum jest intensyfikacja współpracy i koordynacji działań różnych podmiotów odpowiedzialnych za rozwój idei zrównoważonej urbanizacji i jej praktyczne wdrażanie.

Mamy nadzieję, że aplikacja którą przygotowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Miastem Katowice, będzie konkurencyjna względem innych kandydatur i pozwoli Katowicom stać się w 2022 roku globalną stolicą i centrum międzynarodowej debaty o zrównoważonej urbanizacji.