V Kongres Rewitalizacji już za nami

 

Tegoroczny Kongres RewitalizacjiSystemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie, odbył się już po raz piąty, tym razem w Lublinie. Kongres organizowany był przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Pierwszy dzień wydarzenia rozpoczął się uroczystym otwarciem, podczas którego uczestników przywitali Minister Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin oraz Pan Wojciech Jarczewski – Dyrektor Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Na sesji otwierającej wydarzenie obecny był również Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Dariusz Stefaniuk.

Uczestnicy Kongresu mieli możliwość wziąć udział w sesjach tematycznychsesji posterowej oraz kalejdoskopie (sesji w formule 3MT). Problematyka wydarzenia obejmowała pięć obszarów tematycznych: Rewitalizacja w kurczących się miastachOdnowa centrumMieszkalnictwo na obszarze rewitalizacjiRewitalizacja a odnowa wsi oraz Rewitalizacja a rozwój gospodarczy (sesja pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin).

Podczas uroczystego zakończenia Kongresu, poprowadzonego przez dr Marcina Zawickiego, przedstawione zostały najważniejsze wnioski z poszczególnych paneli. Dr Wojciech Jarczewski podkreślił, że zarządzanie miastem kurczącym się nie powinno ograniczać się jedynie do powiększania liczby inwestycji, czy wzrostu liczby mieszkańców. Dr Magdalena Dej podsumowała natomiast, że w nowej polityce spójności powinno nastąpić wyraźne oddzielenie środków przeznaczonych na odnowę, która dotyczy całej wsi, od tych przeznaczonych na rewitalizację, która dotyczy konkretnego obszaru. Według dr Aliny Muzioł-Węcławowicz potrzebny jest program rządowy, który zwiększyłby możliwości gmin w zakresie działań remontowo-modernizacyjnych.

W ramach wydarzenia odbyło się także uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce rewitalizacji. Przyznana została nagroda główna oraz trzy wyróżnienia.

Poniżej krótka wideorelacja z Kongresu, przygotowana przez Lubelskie Centrum Kongresowe:

Fotorelacja:

005-artcreo_com
011-artcreo_com
014-artcreo_com
015-artcreo_com
019-artcreo_com

030-artcreo_com
035-artcreo_com
061-artcreo_com
087-artcreo_com
088-artcreo_com

093-artcreo_com
107-artcreo_com
109-artcreo_com
125-artcreo_com
138-artcreo_com

150-artcreo_com
167-artcreo_com
200-artcreo_com
224-artcreo_com
228-artcreo_com

233-artcreo_com
331-artcreo_com
333-artcreo_com
007-artcreo_com
341-artcreo_com

Więcej informacji na temat V Kongresu Rewitalizacji można znaleźć na stronie internetowej Kongresu