Seminarium naukowe „Aktualne problemy badawcze z zakresu gospodarowania przestrzenią i badań miejskich w Polsce”

Seminarium naukowe Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

pt. „Aktualne problemy badawcze z zakresu gospodarowania przestrzenią i badań miejskich w Polsce”.

Miejsce: siedziba IRM, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków Data: 19.12.2016, godz. 11:00-16:00

Program seminarium:

Sesja I: Wprowadzenie

11:00-11:15 Wprowadzenie, przywitanie zaproszonych gości – dr Wojciech Jarczewski, kierownik IRM
11:15-11:30 Wprowadzenie – dr inż. Sławomir Anusz, p.o. Dyrektora IGPiM
11:30-11:40 System finansowania nauki w IRM – założenia na 2017 rok – dr Magdalena Dej, p.o. Dyrektora ds. Naukowych IRM
11:40-11:50 Przerwa

Sesja II: Wybrane zagadnienia badawcze realizowane w Instytucie Rozwoju Miast

11:50-12:05 System monitorowania realizacji założeń Krajowej Polityki Miejskiej – dr Karol Janas
12:05-12:20 Analiza przygotowania miast w Polsce do wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji – wnioski z badań – dr Aleksandra Jadach-Sepioło
12:20-12:35 Wyznaczanie w studiach uwarunkowań obszarów zabudowanych, obszarów rozwoju zabudowy i obszarów o ograniczonej zabudowie – mgr Antoni Matuszko
12:35-12:50 Program Leader jako narzędzie rozwoju lokalnego – mgr Łukasz Sykała
12:50-13:05 Proces umiędzynaradawiania czasopisma naukowego na przykładzie kwartalnika Problemy Rozwoju Miast – dr Piotr Trzepacz
13:05-13:20 Aktualne wyzwania i problemy w pracach planistycznych – mgr Dorota Szlenk-Dziubek, mgr Wiktor Głowacki
13:20-13:45 Dyskusja
13:45-14:00 Przerwa

Sesja III: Wybrane zagadnienia badawcze realizowane w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

14:00-14:20 Liczbowe i opisowe dane dotyczące polityki gospodarowania przestrzenią w gminach – dr Piotr Fogel
14:20-14:40 Zarządzanie użytkowaniem terenów w obiegu zamkniętym w gminach położonych przy węzłach autostradowych – mgr Paweł Sudra
14:40-15:00 Drzewa w mieście – dr inż. Marzena Suchocka
15:00-15:20 Stewardship mapping – nowa metoda zarządzania zielenią – mgr Ewa Tarchalska
15:20-15:50 Dyskusja

15:50-16:00 Podsumowanie seminarium