Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 grudnia 2017 r. do Instytutu Rozwoju Miast (IRM) został włączony Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM), a nazwa Instytutu została zmieniona na Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (KIPPiM). Oznacza to, że KIPPiM przejmuje należności i zobowiązania dawnego IGPiM, a jednocześnie kontynuuje wszystkie zadania realizowane dotychczas przez IRM.

Mamy nadzieję, że dzięki połączeniu i wzmocnieniu będziemy w stanie jeszcze lepiej realizować zadania niezbędne do odpowiedzialnego i racjonalnego gospodarowania przestrzenią oraz rozwijania zasobów mieszkaniowych naszego kraju.

Wojciech Jarczewski
Dyrektor KIPPiM


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2017 r.