KONFERENCJA Partycypacja dla przestrzeni. Przestrzeń dla partycypacji

 

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Miastem Kraków organizują międzynarodową konferencję „Partycypacja dla przestrzeni. Przestrzeń dla partycypacji”, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 14 i 15 czerwca 2018 roku. Konferencja stanowić będzie forum dyskusji dla środowiska zainteresowanego procesami partycypacji w kształtowaniu przestrzeni (samorządowców, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów oraz polityków).

W ramach konferencji planowane jest poruszenie poniższych zagadnień tematycznych:
1. Znaczenie i rola partycypacji społecznej w procesie kształtowania przestrzeni
2. Możliwości i bariery zaangażowania różnych aktorów w proces kształtowania przestrzeni
3. Narzędzia, techniki, metody, instrumenty społecznego kształtowania przestrzeni
4. Dobre praktyki w zakresie społecznego kształtowania przestrzeni
5. Partycypacja na obszarach cennych przyrodniczo
6. Uczelnia jako laboratorium partycypacji

Konferencja składa się z dwóch części:
14 czerwca 2018 – seminarium polskojęzyczne (zgłoszenia bez referatów)
15 czerwca 2018 – konferencja anglojęzyczna (zgłoszenia z referatami w języku angielskim)

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej konferencji.
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt mailowy (participation@irm.krakow.pl) lub telefoniczny (12 634 29 53 wew. 57).