Konferencja East Meets West – Contemporary Urban Issues Revisited

Instytut Rozwoju Miast wraz z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ organizuje międzynarodową konferencję czasopisma Urban Development Issues, pt. „East Meets West – Contemporary Urban Issues Revisited. International Conference Of The Urban Development Issues Journal”, która odbędzie się 18 października 2017 roku w Krakowie i ma być wydarzeniem rozpoczynającym cykl interdyscyplinarnych spotkań badaczy miast. Jej główną ideą jest porównanie i skonfrontowanie wschodnio- i zachodnioeuropejskiego podejścia do badań i praktyk miejskich, poprzez skupienie się na tematach związanych z aktualnymi wyzwaniami stawianymi mniejszym i większym miastom.

W trakcie wydarzenia przewidziana jest również sesja posterowa, jak i wręczenie nagrody dla najlepszego plakatu. Konferencja w całości odbywać się będzie w języku angielskim.

Opłata dla studentów studiów I oraz II stopnia: 150 PLN
Opłata dla reszty uczestników: 300 PLN

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji:
http://www.prm-irm.com/conference.html


Keynote Speakers:
• Prof. Gérard-François Dumont (UFR de Géographie et Aménagement, Université Paris IV-Sorbonne)
• Prof. Ole B. Jensen (Centre for Strategic Urban Research, University of Copenhagen)
• dr Ivan Andráško (Department of Geography, Masaryk University, Brno)
• Ágnes Erőss (Geographical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest)

Ważne daty:
31.08. Koniec rejestracji
07.09. Informacja o akceptacji posteru lub prezentacji
15.09. Ostateczny termin wnoszenia opłat
15.09. Ogłoszenie szczegółowego programu konferencji
17.10. Wydarzenie towarzyszące: spacer Current challenges of urban development in Krakow (szczegółowe informacje wkrótce)
18.10. Konferencja