I Kongres Polityki Miejskiej już za nami

 

16 i 17 października w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie miał miejsce I Kongres Polityki Miejskiej, organizowany przez Związek Miast Polskich, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa. Partnerem merytorycznym Kongresu był Instytut Rozwoju Miast oraz Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM, a strategicznym Bank Gospodarstwa Krajowego.

Główny trzon Kongresu stanowiło sześć paneli tematycznych, z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli miast. Debaty, które miały miejsce, traktowały o kwestiach miejskich związanych z planowaniem, transportem i mobilnością, powietrzem, mieszkalnictwem, rewitalizacją, czy gospodarką.

W Kongresie czynny udział wzięli m.in. Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Sebastian Chwałek, Sekretarz Stanu w MSWiA, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes ZMP, dr Wojciech Jarczewski, dyrektor Instytutu Rozwoju Miast, Jan Olbrycht, założyciel Intergrupy URBAN działającej przy Parlamencie Europejskim, czy Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu BGK.

Kongres zakończył się przyjęciem dokumentu „Karta Krakowska”, zawierającego szereg rekomendacji dla samorządów dotyczących projektowania polityki miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju terytorialnego, zintegrowanego podejścia oraz uaktywniania lokalnych potencjałów.

 

<<< ZMP o Kongresie >>> 

<<< Zdjęcia I >>> (Fot. Przemysław Szyszka/ZMP)
<<< Zdjęcia II >>> (Fot. Przemysław Szyszka/ZMP)