Projekty zakończone

W latach 2010-2016 Instytut Rozwoju Miast zrealizował projekty badawcze:

– 1 projekt badawczy zamawiany,

– 10 projektów badawczych  własnych i promotorskich,

– 10 projektów badawczo-rozwojowych,

–  93 projekty badawcze realizowane w IRM  w ramach działalności statutowej.

BADANIA NAUKOWE IRM_2010_2016

Także w latach 2010-2016 Instytut Rozwoju Miast zrealizował projekty zagraniczne:

– 1 projekt w ramach Programów Ramowych UE,

– 7 projektów w ramach innych programów UE,

– 8 projektów w ramach innych programów międzynarodowych.

PROJEKTY ZAGRANICZNE IRM_2010_2016

W latach 2010-2015 Instytut Rozwoju Miast zrealizował pond 250 opracowań głównie na rzecz ministerstw, urzędów marszałkowskich i samorządów.

W szczególności:

– 128 opracowań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

– 41 opracowań do studiów uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego

– 23 opracowania w dziedzinie ochrony środowiska,  w tym oceny i raporty oddziaływania na środowisko

– 15 badań i analiz fizykochemicznych – gleb, powietrza, ścieków, odpadów, hałasu

– 48 innych projektów (przede wszystkim w zakresie rewitalizacji, mieszkalnictwa i rynku nieruchomości)

PRACE Badawcze i Rozwojowe, ekspertyzy IRM_2010_2015