Projekty realizowane

W 2016 roku Instytut Rozwoju Miast realizował ponad 100 opracowań i projektów i prac badawczych.
W szczególności:

 • ponad 40 opracowań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  np. 8 projektów planów miejscowych w Krakowie dla obszarów: Pasternik, Mistrzejowice – ks. Kazimierza Jancarza, Pychowice II, Dąbrowskiej-Bieńczycka, Bieńczyce-Szpital, Azory Park, Łobzów-łokietka/Wrocławska, Strzelnica-Sikornik;
 • – 11 opracowań do studiów uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  np. gmin Muszyna, Brzeźnica, Babice, Łęczna, Krzeszowice, Zielonki, Liszki;
 • 17 projektów szkoleniowych w zakresie rewitalizacji,
 • 18 opracowań i projektów programów rewitalizacji
  np. miasta Opola, gminy Olkusz, gminy Oświęcim, miasta Węgrów, miasta Sierpc, miasta Limanowa, miasta Łańcut;
 • 18 innych projektów (głównie na rzecz ministerstw, urzędów marszałkowskich i samorządów w zakresie rewitalizacji, mieszkalnictwa i rynku nieruchomości)
  np.
  – Opracowanie metodologii szacowania wartości składników mienia komunalnego z punktu widzenia potencjału rozwojowego jednostek samorządu terytorialnego i ich partnerstw;
  – Przeprowadzenie analizy nt. postrzegania partnerstwa publiczno-prywatnego przez przedstawicieli instytucji publicznych przewidzianego do współfinansowania z środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020;
  – Badanie dotyczące polskiego rynku nieruchomości w 2015 r.;
  – Badanie pn. Subregionalne bieguny wzrostu województwa opolskiego;
  – Opracowanie programu szkolenia ukierunkowanego na podnoszenie kompetencji i wiedzy dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  – Opracowanie dokumentu Polityki Mieszkaniowej Gorzowa Wlkp.;
  – Przygotowanie trzech analiz bieżącej sytuacji stref poprzemysłowych miejskich stref funkcjonalnych: M.st Warszawy, Miasta Płocka oraz Miasta Radomia wraz z Miastem Pionki;
  – Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie dotyczącym rewitalizacji polskich gmin.