Zygmunt Ziobrowski

zziobrowski@irm.krakow.pl

Prof. dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski

Kierownik wielu projektów badawczych w tym projektu zamawianego pt. „Rewitalizacja miast polskich” (2007-2012) zakończonego 12 tomowym wydawnictwem, projektów międzynarodowych m.in. polsko-brytyjskiego programu „Gospodarka przestrzenna gmin” uhonorowanego Nagrodą Konsultantów Brytyjskich (1998), autor lub redaktor wielu publikacji zwartych, główny projektant planów i koncepcji rozwoju przestrzennego dużych miast: Krakowa, Warszawy, Katowic, Tripolisu (Libya), pierwszy Prezes Izby Urbanistów (2002-2006), Przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2002-2007), członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, członek Sounding Board przy ESPON, członek zarządu INTA, Dyrektor krakowskiego Oddziału IGPiK od 1987 a następnie twórca Instytutu Rozwoju Miast i jego dyrektor w latach 2003-2008.

Ważniejsze publikacje autorskie:

„Mierniki jakości przestrzeni miejskiej”, wyd. IGPiK, Warszawa 1992, „Urbanistyczne Wymiary miast”, wyd. IRM, Kraków 2012, Rozdział pt.“Development patterns of megacities and their future” s. 95-113 w “The Rise of Megacities – Challenges Oportunities and Unique characteristics” pod red. Jerzy Kleer, Katarzyna A. Nawrot, PAN, wyd. World Scientific, Londyn 2017.