Produktowa test

  • Zawieszenie kwartalnika „Człowiek i Środowisko”

    2019-02-07 | IRMiR

    Od 2019 r. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa zawiesza wydawanie kwartalnika „Człowiek i Środowisko”. Zeszyt nr 4/2018 (w druku) będzie ostatnim, który się ukaże. Zapraszamy Autorów do publikowania w kwartalniku „Urban Development Issues”.