Kick-off

W dniu 26 listopada 2020 r. odbędzie się spotkanie inauguracyjne lidera i partnerów z Polski i z Niemiec w celu omówienia projektu i ustalenia szczegółowego planu jego realizacji – spotkanie zostanie przeprowadzone online za pomocą platformy Ms Teams.