Kick-off

W dniu 26 listopada 2020 r. odb??dzie si?? spotkanie inauguracyjne lidera i partner??w z Polski i z Niemiec w celu om??wienia projektu i ustalenia szczeg????owego planu jego realizacji ??? spotkanie zostanie przeprowadzone online za pomoc?? platformy Ms Teams.