Czyste powietrze w mieście i ciepło w mieszkaniu – jak wprowadzać zmiany w ogrzewaniu kamienic przedwojennych?

Załącznik bez tytułu 05677

Warsztaty p.t. „Czyste powietrze w mieście i ciepło w mieszkaniu – jak wprowadzać zmiany w ogrzewaniu kamienic przedwojennych?”

Terminy:

Środa 28.10.2020, godz. 10:00-12:00

Środa 28.10.2020, godz. 13:00-15:00

Czwartek 29.10.2020, godz. 10:00-12:00

Prowadzące:

dr inż. arch. Magdalena Baborska-Narożny, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

dr hab. inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, Profesor PWr., Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Forma spotkania:  on-line

Plan spotkania trwającego 2 godz.:

1. Powitanie uczestników, przedstawienie komponentu badawczego Inicjatywy DiverCITY4 oraz prowadzących. 5 min
2. Prezentacja wybranych wniosków i rekomendacji oraz scenariuszy zmian sposobu ogrzewania lokali w kamienicach, będących wynikiem realizacji komponentu badawczego Inicjatywy DiverCITY4. 40 min
3. Prezentacja narzędzia dla pracowników JST wspomagającego proces eliminacji niskiej emisji związanej z ogrzewaniem kamienic z częścią ćwiczeniową. 30 min
4. Dyskusja z udziałem uczestników o możliwości wdrożenie wniosków i rekomendacji oraz wykorzystania narzędzia w miastach. 30 min
5. Podsumowanie dyskusji. 10 min
6. Przedstawienie dostępnych publicznie produktów komponentu badawczego Inicjatywy DiverCITY4, pogłębiających tematykę poruszaną na spotkaniu do wykorzystania w miastach.

Zakończenie spotkania.

5 min

 

W trakcie spotkań zaprezentowane zostaną wybrane wnioski i rekomendacje, bazujące na wynikach badań dotyczących możliwych scenariuszy i efektów likwidacji pieców na paliwo stałe w przedwojennych kamienicach. Badania, zrealizowane we Wrocławiu w ramach komponentu  badawczego Inicjatywy DiverCITY4, pozwoliły sformułować wnioski i rekomendacje dla działań mających na celu likwidację niskiej emisji związanej z ogrzewaniem kamienic. Badania miały na celu ukazanie rzeczywistej sytuacji mieszkańców kamienic, zarówno tych którzy wymienili, jaki i tych którzy nie wymienili źródła ciepła na paliwo stałe. Przedstawione zostaną informacje o realnych kosztach energii, emisjach i komforcie użytkowania różnych systemów grzewczych, trudnościach wynikających z obecnej sytuacji, problemach napotkanych przy wymianie źródła ciepła lub przyczynach zablokowania takiej inicjatywy.

Podczas warsztatu przedstawione zostaną informacje o:

– realnych kosztach energii, emisjach i komforcie użytkowania różnych systemów grzewczych,

– problemach napotkanych przy wymianie źródła ciepła, w tym przyczynach zablokowania takiej inicjatywy,

– praktycznych sposobach obniżenia niskiej emisji, w tym dotyczącej wymiany źródła ciepła z poszanowaniem potrzeb mieszkańców kamienic, z uwzględnieniem sposobów rozwiązania problemów technicznych typowych dla kamienic przedwojennych,

– narzędziu wspomagającym odchodzenie od ogrzewania lokali w kamienicach przy pomocy paliw stałych.

Badania zostały zrealizowane w ramach Inicjatywy Bilateralnej DiverCITY4, finansowanej ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021.
O Inicjatywie Divercity 4 więcej na stronie: www.divercity4.pl