Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast

Zamów teraz

  Zamawiam

  Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast Cena: 29,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Przepisz kod poniżej: captcha

  SPIS TREŚCI

  4 Wykaz najważniejszych skrótów

  5 Obserwatorium Polityki Miejskiej – idee i założenia

  7 Partycypacja publiczna – cele i zakres raportu

  11 1. Wnioski i rekomendacje

  14 Najważniejsze wnioski

  21 Rekomendacje

  29 2. Monitoring

  31 Włączanie mieszkańców w podejmowanie decyzji

  97 Trzeci sektor

  119 3. Spojrzenie w głąb

  121 Wstęp

  121 Partycypacja w planowaniu przestrzennym

  137 Budżet obywatelski jako inspiracja

  143 Dąbrowski Budżet Partycypacyjny – model 2.0

  157 Aneks metodologiczny

  167 Literatura

  ISBN 978-83-65105-32-5

  Cena książki: 29,00 zł brutto