Michał Domińczak

dr. inż. arch. Michał Domińczak 

Architekt i urbanista specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych oraz rewitalizacji i konserwacji zabytków. Od ponad 20 lat czynny członek Izby Architektów RP oraz  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Autor i współautor wielu różnorodnych projektów konserwatorskich, architektonicznych i urbanistycznych takich jak np. rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodziska w Tumie pod Łęczycą, infrastruktura specjalna dla jednostki wojskowej GROM czy rewitalizacja obszarowa Łodzi.

W latach 2003-2005 Architekt Miasta Zgierza, gdzie w 2003 roku doprowadził do powstania pierwszego w Polsce parku kulturowego „Miasto Tkaczy”. W latach 2005-2007 Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi. Od 1998 roku pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej – wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki, Kolegium Gospodarki Przestrzennej oraz International Faculty of Engineering. W latach 2013-2014 stypendysta polsko-amerykańskiej Komisji Fulbrighta w School of Architecture University of Miami.