Projekt Ruralities

[ezcol_1half]

Czas trwania: 01.09.2019 – 31.08.2022

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków unijnych – Program Erasmus+

Zespół projektowy:  Jacek Koj (koordynator), Andrzej Bąk, Agnieszka Świgost-Kapocsi, Łukasz Sykała, Natalia Stelmaszewska, Marta Ziółkowska, Maciej Mróz, Wojciech Dawid

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]logo[/ezcol_1half_end]

Główne założenia projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji mieszkańców obszarów wiejskich jako aktorów zmian na rzecz poprawy społecznych i fizycznych warunków życia w swoich miejscowościach. Cel główny będzie możliwy do realizacji poprzez przygotowanie narzędzia edukacyjnego opartego na grze planszowej, które będzie wykorzystywane podczas szkoleń dotyczących partycypacji społecznej.

Grupy docelowe:

  • Trenerzy, nauczyciele i eksperci pracujący z uczniami na obszarach wiejskich
  • Mieszkańcy obszarów wiejskich
  • Aktywiści pracujący w lokalnych organizacjach pozarządowych
  • Przedstawiciele władz lokalnych i interesariusze, którzy chcą wzmocnić współpracę z obywatelami
  • Studenci i uczniowie w ramach edukacji obywatelskiej
  • Studenci specjalizujący się w planowaniu urbanistycznym, gospodarce społecznej, geografii społecznej i innych tematach związanych z partycypacją społeczną


Główne wyniki projektu:

  • The Ruralities teaching method – metoda pedagogiczna oparta na tematyce partycypacji społecznej wykorzystująca grę planszową i scenariusz prowadzenia zajęć
  • Rekomendacje dla lokalnych i europejskich decydentów politycznych mające na celu lepsze wdrażanie procesów partycypacyjnych na obszarach wiejskich


PARTNERZY:

<<< Aktualności >>>