Pozycja miast jako ośrodków centralnych

https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/03/Pozycja-miast-jako-osrodkow-centralnych-1.pdf

Spis treści:

WPROWADZENIE 4

Cel i zakres opracowania 6

Układ pracy 6

Obszar badań i horyzont czasowy 8

Źródła danych i metody analizy 8

Podziękowania 10

Raport w punktach 11

  1. HIERARCHIA MIAST 13
  2. ZRÓŻNICOWANIE MIAST W ZAKRESIE NADWYŻKI/NIEDOBORU

RYNKOWYCH USŁUG CENTRALNYCH 20

2.1. Nadwyżka rynkowych działalności centralnych a ranga miasta 21

2.2. Nadwyżka rynkowych działalności centralnych a funkcje wyspecjalizowane miasta 27

2.3. Pozycja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 31

  1. ANALIZY REGIONALNE 35

3.1. Województwo dolnośląskie 36

3.2. Województwo kujawsko-pomorskie 37

3.3. Województwo lubelskie 38

3.4. Województwo lubuskie 39

3.5. Województwo łódzkie 40

3.6. Województwo małopolskie 41

3.7. Województwo mazowieckie 42

3.8. Województwo opolskie 43

3.9. Województwo podkarpackie 44

3.10. Województwo podlaskie 45

3.11. Województwo pomorskie 46

3.12. Województwo śląskie 47

3.13. Województwo świętokrzyskie 49

3.14. Województwo warmińsko-mazurskie 50

3.15. Województwo wielkopolskie 51

3.16. Województwo zachodniopomorskie 52

PODSUMOWANIE 53

LITERATURA 56

SPIS RYCIN I TABEL 61

ZAŁĄCZNIK 1. INSTYTUCJE UWZGLĘDNIONE DO OBLICZENIA CENTRALNOŚCI OŚRODKÓW USŁUGOWYCH (WĘZŁOWOŚCI) 63

ZAŁĄCZNIK 2. NAJWAŻNIEJSZE DANE DLA MIAST POLSKI ZWIĄZANE Z POZYCJĄ W HIERARCHII OSADNICZEJ W 2020 R. 66

ISBN 978–83–67231–22–0

Cena książki: 0,00 zł brutto