Nie żyje Profesor dr hab. architekt Zygmunt Ziobrowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż odszedł od nas Profesor dr hab. architekt Zygmunt Ziobrowski. Twórca i wieloletni dyrektor Instytutu Rozwoju Miast (obecnie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów).

Był wybitnym naukowcem i urbanistą. Główny projektant ok. 40 miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego, m.in. planów Katowic, Krakowa i aglomeracji Tripolisu (Libia); główny projektant Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast: Katowic, Warszawy, Krakowa; kierownik zespołów autorskich 7 nagrodzonych prac konkursowych dot. planów zagospodarowania przestrzennego; autor ponad 50 ekspertyz i opinii.

Kierownik i członek zespołów kilkudziesięciu projektów badawczych z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego rozwoju czy rewitalizacji miast polskich.

Autor i redaktor kilkuset publikacji naukowych. Wychowawca wielu pokoleń urbanistów. Wieloletni członek Rady Naukowej IRMiR.

Służył Polsce, wspierał młodych, kochał ludzi…

Będzie nam brakowało Twoich pomysłów, celnych refleksji, niezwykłej życzliwości, pogody ducha i wielkiego poczucia humoru.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 30.08.2023 r., o godz. 11:00, na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Przyjmij Go Panie do Twojego Królestwa.

Pogrążeni w smutku pracownicy i byli pracownicy Instytutu