Zespół Planowania Rozwoju Miast i Wsi (S1)

[Kraków]

Projekty realizowane / zrealizowane:

* studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
* prognozy oddziaływania na środowisko,
* opracowania ekofizjograficzne,
* analizy urbanistyczne,
* prace badawcze

W skład zespołu wchodzą:

mgr Janusz Komenda
Kierownik Zespołu S1
Planista, geograf
Członek Zespołu S1 Planowania Rozwoju Miast i Wsi
tel. służbowy: 12 634 26 85 (wewn. 32)
mail: jkomenda@irmir.pl

mgr Wiktor Głowacki
Planista (uprawniony urbanista zgodnie z Art. 5 pkt 3) Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), geograf
tel. służbowy: 12 634 26 85 (wewn. 32)
mail: wglowacki@irmir.pl

mgr Magdalena Zalasińska
Planista
Członek Zespołu S1 Planowania Rozwoju Miast i Wsi
tel. służbowy: 12 634 26 85 (wewn. 33)
mail: mzalasinska@irmir.pl

mgr inż. Ilona Morawska
Planista
Członek Zespołu S1 Planowania Rozwoju Miast i Wsi
tel. służbowy: 12 634 26 85 (wewn. 33)
mail: imorawska@irmir.pl