Zakład Zarządzania Rozwojem Lokalnym (B5)

[Kraków]

Jesteśmy zgraną grupą, lubiącą działać razem. Nasze działania koncentrują się wokół zagadnień związanych z szeroko pojętym rozwojem lokalnym i regionalnym, a prowadzone przez nas badania mają charakter naukowy oraz ekspercki. W ramach działalności zakładu obecnie realizowane są m.in. następujące projekty:

– „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT)” realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG,

– „Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju” realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG,

– Ruralities Erasmus+ Project,

– Projekt predefiniowany „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” będącego częścią programu Rozwój Lokalny współfinansowanego z MF EOG.

 

Łukasz Sykała

Kierownik Zakładu

e-mail: lsykala@irmir.pl

tel. +48 12 634 29 53 wew. 56

Kierownik Zakładu B5. Absolwent geografii oraz zarządzania w sektorze publicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorant w IGiGP UJ. Interesuje się rozwojem regionalnym i lokalnym, polityką regionalną, zarządzaniem w JST i rewitalizacją.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0901-3639

 

Marta Dawid

analityk-badacz

e-mail: mdawid@irmir.pl

tel. +48 12 634 29 53 wew. 50

Geograf o specjalności gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, absolwentka studiów podyplomowych employer branding. Interesuje się zmianami w przestrzeni współczesnego miasta oraz strategią komunikacji marki. Lubi podróże, szczególnie te włoskie. Prywatnie miłośniczka psów, zieleni i architektury wnętrz.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marta-dawid/

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8367-9650

 

Wojciech Dawid

analityk-badacz

e-mail: wdawid@irmir.pl

tel. +48 12 634 29 53 wew. 58

Absolwent gospodarki przestrzennej na specjalności urbanistyka, geoturystyki oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami. Interesuje się urbanistyką, efektywnym wykorzystaniem przestrzeni miejskiej. Miłośnik krajoznawstwa, eksploracji rowerowej oraz włoskiego Calcio.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wojciech-dawid-14665ab9/

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2812-3822

 

Jacek Koj

analityk-badacz

e-mail: jkoj@irmir.pl

tel. +48 12 634 29 53 wew. 58

Absolwent finansów i rachunkowości, geografii urbanistycznej i podyplomowego studium konserwacji zabytków. Główne zainteresowania to recykling przestrzeni miejskiej i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego. W wolnym czasie podróżuje pociągami retro, zwiedza zabytki techniki i eksploruje na rowerze szlaki Beskidu Śląskiego.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7171-9336

 

Katarzyna Kudłacz

analityk-badacz

e-mail: kkudlacz@irmir.pl

tel. +48 12 634 29 53 wew. 50

Geograf o specjalności hydrologia, meteorologia i klimatologia. Interesuje się problematyką mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Organizuje eventy. Z zamiłowania podróżniczka, rowerzystka, lubiąca wspinaczkę w skałach. Raj na ziemi odnalazła na Islandii. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/katarzyna-kudlacz/

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4392-8952

 

Maciej Mróz

analityk-badacz

e-mail: mmroz@irmir.pl

tel. +48 12 634 29 53 wew. 57

Absolwent kierunku Rozwój Lokalny i Regionalny na wydziale IGiGP UJ. Zawodowo interesujący się jakością przestrzeni miejskich i zagospodarowaniem terenów. Poza pracą interesujący się globalną gospodarką i rynkami kapitałowymi. Prywatnie zapalony gracz konsolowy i miłośnik nowinek technologicznych oraz elektroniki.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maciej-mr%C3%B3z-476520160/  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0666-4521

 

Natalia Stelmaszewska

analityk-badacz

e-mail: nstelmaszewska@irmir.pl

tel. +48 12 634 29 53 wew. 57

Geograf o specjalności gospodarka przestrzenna. Jej zainteresowania krążą wokół geografii ludności oraz inteligentnych miast. Czytelniczka kryminałów, miłośniczka kawy, jej hobby to haftowanie i decoupage.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/natalia-stelmaszewska-4ab34a148/ 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4191-7176