Zakład Kształtowania Przestrzeni i Rewitalizacji (B4)

[Kraków]

ZESPÓŁ Zakładu Kształtowania Przestrzeni i Rewitalizacji (B4):

Pok.40,41,44,45 tel. +48 634 23 46 w. 40 lub 41 lub 44 lub 45

mgr Antoni Matuszko
Kierownik Zakładu
e-mail amatuszko@irm.krakow.pl, tel.w.44
Główny projektant kilkudziesięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (m.in. dla Krakowa, Oświęcimia, Połańca, Szydłowa, Nowego Targu, Sędziszowa, Słomnik, Muszyny).
Współautor Lokalnych i Gminnych Programów Rewitalizacji m.in. dla Opola, Starego Sącza i Limanowej.
Posiada uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym nr 1567), jest rzeczoznawcą Polskiej Izby Urbanistów.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– planowanie przestrzenne,
– rewitalizacja.

mgr Dariusz Mikołajczyk
Urbanista
e-mail dmikolajczyk@irm.krakow.pl, tel.w.40
Geograf, urbanista. Absolwent studiów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z rewitalizacją oraz planowaniem przestrzennym.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– planowanie przestrzenne,
– rewitalizacja,
– GIS.

mgr Kamil Nowak
Analityk
e-mail knowak@irm.krakow.pl, tel.w.40
Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku geografia o specjalności gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył również Krakowską Szkołę Filmową na kierunku filmowym o specjalizacji operatorsko-montażowej. Aktualnie pracownik Instytutu Rozwoju Miast w Zakładzie Polityki Miejskiej i Rewitalizacji. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się między innymi na rewitalizacji i geografii behawioralnej. Z zamiłowania podróżnik.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– rewitalizacja,
– geografia behawioralna,
– geografia miast,
– mieszkalnictwo.
Publikacje:
Nowak K., 2016, Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w gminach, Problemy Rozwoju Miast, Zeszyt 1, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.