Zakład Kształtowania Przestrzeni i Rewitalizacji (B4)

[Kraków]

ZESPÓŁ Zakładu Kształtowania Przestrzeni i Rewitalizacji (B4):

Działalność zakładu koncentruje się wokół problematyki planowania przestrzennego i obejmuje sporządzanie dokumentów: 

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 • analiz potrzeb i możliwości rozwoju gmin, 
 • ocen aktualności dokumentów planistycznych, 
 • gminnych i lokalnych programów rewitalizacji, 
 • innych opracowań planistycznych, ekspertyz, opinii i raportów. 

W ramach prac zakładu zajmujemy się również działalnością naukową, w tym monitoringiem procesów planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz programowaniem rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

 

mgr Antoni Matuszko
Kierownik Zakładu
Urbanista, główny specjalista badawczo-techniczny
e-mail: amatuszko@irmir.pl
tel.: +48 634 23 46 wew. 44 

 

Główny projektant kilkudziesięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (m.in. dla Krakowa, Oświęcimia, Połańca, Szydłowa, Nowego Targu, Sędziszowa, Słomnik, Muszyny).
Współautor Lokalnych i Gminnych Programów Rewitalizacji m.in. dla Opola, Starego Sącza i Limanowej. 

Posiada uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym nr 1567). 

Wiceprezes Federacji Polskiej Urbanistyki, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 

Obszary i zainteresowania badawcze: 

 • planowanie przestrzenne, 
 • rewitalizacja, 
 • rozwój lokalny i regionalny. 

Autor i współautor wielu prac badawczych oraz publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5601-6624 

 

mgr inż. Dariusz Mikołajczyk
Urbanista, analityk
e-mail: dmikolajczyk@irmir.pl 
tel.: +48 634 23 46 wew. 40 

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku gospodarka przestrzenna. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym i rewitalizacją. 

Obszary i zainteresowania badawcze: 

 • planowanie przestrzenne, 
 • rewitalizacja, 
 • rozwój lokalny i regionalny. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3278-0139 

 

mgr inż. Andrzej Bąk
Urbanista, analityk
e-mail: abak@irmir.pl
tel.: +48 634 23 46 wew. 40 

 

Absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na międzywydziałowym kierunku studiów gospodarka przestrzenna w specjalizacji planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z zastosowaniem narzędzi GIS w planowaniu przestrzennym. 

Obszary i zainteresowania badawcze: 

 • planowanie przestrzenne, 
 • GIS, a zwłaszcza analizy dostępności przestrzennej, 
 • rozwój lokalny i regionalny. 

Linkedin: https://pl.linkedin.com/in/andrzej-bak-00
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0546-0965