Zakład Kształtowania Przestrzeni i Rewitalizacji (B4)

[Kraków]

ZESPÓŁ Zakładu Kształtowania Przestrzeni i Rewitalizacji (B4):

Pok.40,41,44,45 tel. +48 634 23 46 w. 40 lub 41 lub 44 lub 45

mgr Antoni Matuszko
Kierownik Zakładu
e-mail amatuszko@irm.krakow.pl, tel.w.44
Główny projektant kilkudziesięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (m.in. dla Krakowa, Oświęcimia, Połańca, Szydłowa, Nowego Targu, Sędziszowa, Słomnik, Muszyny).
Współautor Lokalnych i Gminnych Programów Rewitalizacji m.in. dla Opola, Starego Sącza i Limanowej.
Posiada uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym nr 1567), jest rzeczoznawcą Polskiej Izby Urbanistów.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– planowanie przestrzenne,
– rewitalizacja.

mgr Wojciech Dawid
Analityk
e-mail wdawid@irm.krakow.pl, tel.w.40
Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność geoinformacja oraz Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Turystyka i Rekreacja. Zainteresowania badawcze skupione wokół urbanistyki, analiz przestrzennych, a także aktywizacji społeczności lokalnych.
Prywatnie miłośnik turystyki wysokogórskiej, kolarstwa i swojego rodzinnego miasta Zamościa. Członek społeczności eksperckiej HERE Polska, oraz współpracownik programu Przejrzysty Kraków.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– urbanistyka,
– transport,
– modelowanie statystyczno-przestrzenne,
– zagospodarowanie turystyczne.

mgr Katarzyna Kudłacz
Analityk
e-mail kkudlacz@irm.krakow.pl, tel.w.41
Geograf, meteorolog. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów aktywnie działająca w dziale promocji IGiGP UJ. Miłośniczka podróży oraz literatury fantastycznej.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– meteorologia,
– planowanie przestrzenne,
– rewitalizacja.
Publikacje:
Kudłacz K., Matuszko D., 2015, Zmienność sytuacji meteorotropowych w Rzeszowie [w:] Klimat i bioklimat miast, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź.

mgr Dariusz Mikołajczyk
Urbanista
e-mail dmikolajczyk@irm.krakow.pl, tel.w.40
Geograf, urbanista. Absolwent studiów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z rewitalizacją oraz planowaniem przestrzennym.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– planowanie przestrzenne,
– rewitalizacja,
– GIS.

mgr Kamil Nowak
Analityk
e-mail knowak@irm.krakow.pl, tel.w.40
Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku geografia o specjalności gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył również Krakowską Szkołę Filmową na kierunku filmowym o specjalizacji operatorsko-montażowej. Aktualnie pracownik Instytutu Rozwoju Miast w Zakładzie Polityki Miejskiej i Rewitalizacji. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się między innymi na rewitalizacji i geografii behawioralnej. Z zamiłowania podróżnik.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– rewitalizacja,
– geografia behawioralna,
– geografia miast,
– mieszkalnictwo.
Publikacje:
Nowak K., 2016, Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w gminach, Problemy Rozwoju Miast, Zeszyt 1, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

mgr Andrzej Słowik
Starszy specjalista
e-mail: aslowik@irm.krakow.pl, tel. w. 45
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku geografia.
Specjalizuje się w opracowaniach urbanistycznych i pracach planistycznych na szczeblu gminnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień środowiskowych.
Członek zespołów projektowych kilkunastu dokumentów planistycznych.
Analityk GIS.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– planowanie zagospodarowania przestrzeni – lokalne i regionalne,
– zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– wykorzystanie narzędzi GIS w analizach dotyczących planowania przestrzennego,
– kartografia planistyczna, budowa baz danych GIS.

mgr Martyna Tylka
Analityk
e-mail mtylka@irm.krakow.pl, tel.w.41
Absolwentka kierunku gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz turystyki i rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracownik Instytutu Rozwoju Miast w Zakładzie Polityki Miejskiej i Rewitalizacji. Miłośniczka podróży i sportów zimowych.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– rewitalizacja,
– planowanie przestrzenne,
– turystyka.

mgr Marta Ziółkowska
Analityk
e-mail mziolkowska@irm.krakow.pl, tel.w.40
Absolwentka geografii o specjalności gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracownik Instytutu Rozwoju Miast w Zakładzie Polityki Miejskiej i Rewitalizacji. Miłośniczka podróży i siatkówki.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– geografia miast,
– planowanie przestrzenne,
– rewitalizacja,
– transport zbiorowy
Publikacje:
Ziółkowska M., 2015, Postrzeganie jednostki urbanistycznej Ruczaj-Kobierzyn w Krakowie przez jej mieszkańców, [w:] Zborowski A., Człowiek, społeczeństwo, przestrzeń, T. VII, IGiGP UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Myczkowce – Kraków.