Zakład Komunikacji Miejskiej (B9)

[Warszawa]

Mgr inż. Władysław Strawiński
główny specjalista inżynieryjno – techniczny
e-mail wstrawinski@irmir.pl, tel. 22-619-13-50

Wykształcenie:
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej (trakcja elektryczna)
Instytut Transportu Politechniki Warszawskiej (organizacja transportu kolejowego)