Zakład Badań Procesów Gospodarczych (B3)

[Kraków]

Pok. 42, 43
Tel. +48 12 634 23 46 w. 42, 43


Aktualnie działalność zakładu koncentruje się wokół problematyki związanej z możliwościami adaptacji koncepcji smart city w polskich miastach, w tym przede wszystkim zastosowania instrumentu urban labu i jego pilotażowego wdrożenia w wybranych ośrodkach. Prowadzone przez nas badania mają charakter naukowy oraz ekspercki, zaś podejmowana w nich tematyka opiera się – przede wszystkim – na aktualnej wiedzy i doświadczeniach zagranicznych.

Celem naszych działań jest przede wszystkim wsparcie miast w zakresie wdrażania urban labów oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących rozwiązań, które pozwolą na wzrost jakości życia ich mieszkańców. Mamy nadzieję, że tak przygotowywane treści przysłużą się wszystkim interesariuszom miast, w tym przede wszystkim: administracji publicznej, naukowcom, NGO, przedstawicielom biznesu, jak i samym mieszkańcom.

W ramach bieżącej działalności zakładu realizowane są następujące projekty:

Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city (2019-2021) – projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju – dofinansowany z PO Pomoc Techniczna,

Urban Lab Network in V4+ – the innovative tool for smart cities (2019-2020) – projekt realizowany w ramach współpracy z International Visegrad Fund z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier oraz Ukrainy.


dr Bartosz Piziak, adiunkt
e-mail bpiziak@irm.krakow.pl, tel. w. 43

Geograf, ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem kierunku zarządzenie i marketing w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki rozwoju regionalnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także wdrażania koncepcji smart city w Polsce. Bliskie jego sercu są zagadnienia związane z rozwojem turystyki m.in. na obszarach przygranicznych, któremu to poświęcił swoją pracę doktorską. Brał udział w różnych projektach badawczych. Autor lub współautor kilkunastu artykułów naukowych oraz książek poświęconych m.in. rozwojowi turystyki w miastach, bliskości geograficznej firm zaawansowanego przemysłu oraz szeroko pojętemu rozwojowi gospodarczemu.

Jego pasją są podróże – odwiedził ok. 70 krajów świata na 5 kontynentach – choć najlepiej regeneruje się w Beskidzie Niskim. W wolnych chwilach realizuje się jako dziennikarz radiowy. Jest pomysłodawcą i organizatorem Podkarpackiego Kalejdoskopu Podróżniczego w Rzeszowie.

mgr Magdalena Bień, analityk-badacz
e-mail mbien@irm.krakow.pl, tel. w. 42

Absolwentka geografii ze specjalnością gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny na Uniwersytecie Jagiellońskim. W wolnym czasie wspina się i tańczy. Akumulatory doładowuje w górach i w podróży.

Obszary i zainteresowania badawcze:
– rozwój regionalny,
– rozwój innowacyjnych narzędzi poprawiających jakość życia mieszkańców miast,
– aktywizacja lokalnej społeczności, inicjatywy oddolne.