Redakcja Czasopism (S5)

 

Urban Development Issues

dr Karol Janas
Redaktor naczelny

mgr Agata Warchalska-Troll
Sekretarz redakcji, redaktor techniczny, kierownik zespołu S-5

tel. (+48) 12 634 29 53 wew. 48
e-mail: udi@irmir.pl

<<<Więcej informacji>>>

okno UDI

 

 

 

 

 

 


Człowiek i Środowisko

Od 2019 r. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa zawiesza wydawanie kwartalnika „Człowiek i Środowisko”. Zeszyt nr 4/2018 (w druku) będzie ostatnim, który się ukaże. Zapraszamy Autorów do publikowania w kwartalniku „Urban Development Issues”