Obserwatorium Polityki Miejskiej (B2)

OPM


Pok. 20, 21, 25
Tel. +48 12 634 23 22 w. 20, 21, 25


[Kraków]

Głównym celem działalności Obserwatorium jest wsparcie samorządów oraz władz regionalnych i krajowych w procesie zarządzania miastami, poprzez stworzenie wspólnej platformy na temat rozwoju polskich miast – obserwatorium.miasta.pl.

W ramach podejmowanych prac wiedza dotycząca miast jest integrowana w jednym miejscu oraz systematycznie wytwarzana za sprawą prowadzonych w IRMiR badań naukowych. Naszym flagowym produktem jest cykl 11 raportów, które dotyczą takich obszarów tematycznych jak: przestrzeń, rewitalizacja, gospodarka, zarządzenie obszarami miejskimi, mieszkalnictwo, partycypacja, demografia, mobilność, inwestycje, środowisko oraz niskoemisyjność.

Mamy nadzieję, że tak gromadzone i publikowane treści przysłużą się wszystkim zainteresowanym losem polskich miast: administracji lokalnej, regionalnej, krajowej; naukowcom; NGO; mieszkańcom.


dr Karol Janas, Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej, adiunkt
e-mail kjanas@irm.krakow.pl, skype karol.janas.irm, tel w.21
LinkedIn_opm

 

Geograf, ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku pracownik Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (dawniej Instytut Rozwoju Miast). Współtwórca i kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki przemian społeczno-gospodarczych miast postsocjalistycznych i rozwoju regionalnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk kładzie na wymiar społeczny i kulturowy badanych zjawisk. Zwolennik podejścia partycypacyjnego. Kierownik i koordynator projektów międzynarodowych. Znawca i miłośnik Nowej Huty, której poświęcił swoją pracę doktorską. Z zamiłowania podróżnik i… cyklista.

Obszary i zainteresowania badawcze:
– studia miejskie,
– rewitalizacja miast,
– rozwój regionalny,
– tożsamość terytorialna.

mgr Agnieszka Gajda, analityk GIS
e-mail agajda@irm.krakow.pl, skype agajda.irm, tel w.20
LinkedIn_opm

Geograf, analityk GIS z zacięciem kartograficznym. Ślązaczka z pochodzenia, krakuska w wyboru.

Obszary i zainteresowania badawcze:
– analizy przestrzenne,
– LiDAR,
– zieleń miejska.

mgr Piotr Salata-Kochanowski, redaktor OPM
e-mail psalata@irm.krakow.pl, skype p.salata.k, tel w.20
LinkedIn_opm

Absolwent politologii oraz gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Łódzkim. Stypendysta naukowy Marszałka Województwa Łódzkiego. Prywatnie społecznik oraz autostopowy podróżnik.

Obszary i zainteresowania badawcze:
– tymczasowe przestrzenie publiczne,
– pustki miejskie,
– rewitalizacja miast.

mgr Karolina Piech, analityk
e-mail kpiech@irm.krakow.pl, tel w.20

Geograf, absolwentka e–gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek i spływów kajakowych.

Obszary i zainteresowania badawcze:
– rozwój funkcjonalno–przestrzenny miast
– planowanie przestrzenne w obszarach chronionych
– wykorzystanie GIS w badaniach społecznych.

mgr Paweł Pistelok
e-mail ppistelok@irm.krakow.pl, tel w.23

Socjolog, obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą kondycji miejskich przestrzeni publicznych na przykładzie centrum Katowic. Katowiczanin, od lat zerkający w kierunku Krakowa.

Prywatnie: fan Gwiezdnych Wojen, Józefa Tischnera i Ojca Chrzestnego (w tej kolejności), miłośnik muzyki filmowej, dobrej publicystyki i amator filozofii współczesnej.

mgr Wojciech Łachowski, specjalista ds. teledetekcji
e-mail wlachowski@irm.krakow.pl, w.23

Absolwent geografii ze specjalnością GIS na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zatwardziały Scyzoryk, fan NBA i gotowania.

Obszary i zainteresowania badawcze:
– teledetekcja bliskiego i dalekiego zasięgu w badaniach zmian przestrzeni miejskiej
– Systemy Informacji Przestrzennej w administracji publicznej