Śniadania u geografów

 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów zaprasza na seminaria eksperckie z serii: Śniadania u geografów.

Seminaria mają na celu wymianę wiedzy i doświadczeń na temat współczesnych nurtów i metod badawczych geografii, gospodarki przestrzennej, polityki miejskiej, socjologii miast oraz szeroko pojętego rozwoju regionalnego. Szczególny nacisk kładziemy na możliwości aplikacyjnego zastosowania prowadzonych badań.

Celem spotkań jest ponadto stworzenie przestrzeni do dyskusji pomiędzy naukowcami, politykami, urzędnikami, ekspertami i społecznikami w zakresie rozwiązań mogących realnie wpływać na rozwój społeczny i gospodarczy polskich gmin, miast i regionów.

Seminaria składają się z dwóch części: wygłoszenie referatu 30 min; dyskusja 60 min.

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Zgłaszanie uczestnictwa najpóźniej 3 dni przed terminem spotkania poprzez formularz zamieszczony poniżej lub na adres: sniadania@irm.krakow.pl

Smaczne śniadania zapewnia:
media sponsor
Zgłoś swój udział w najbliższych spotkaniach:

Śniadania są tymczasowo zawieszone

  OŚWIADCZENIE:

  Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów i uzyskałam/łem wiedzę, o tym kto jest Administratorem moich danych osobowych, w jaki celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe, przez jaki okres moje dane będą przechowywane, kim są odbiorcy moich danych osobowych, a także jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Posiadam również wiedzę o dobrowolności podania danych, a także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie moich danych osobowych.

  Prosimy o zaznaczenie jednego z poniższych pól, w zakresie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na posługiwanie się przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów Pani/Pana danymi osobowymi - w zakresie udziału w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, a także w celu wysyłania newslettera w zakresie związanym z działalnością Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, ponieważ przepisy nakładają na nas obowiązek uzyskania Pani/Pana wyraźnej zgody na ich przetwarzanie. Dlatego zwracamy się o wyraźne potwierdzenie, że zgadza się Pani/Pan, abyśmy posługiwali się danymi powyżej wskazanymi.

  NIE

  TAK, zgadzam się na to, aby Instytut Rozwoju Miast i Regionów przetwarzał moje dane osobowe, o których mowa powyżej, w celu powyżej wskazanym.

  Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, natomiast brak wyrażenia zgody powoduje, że nie będziemy mogli zaprosić Pani/ Pana do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, a także przesyłać naszego newslettera.

  Informacja o prawie do wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Pani/Pana danymi osobowymi. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

  Miejsce spotkań:

  Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ul. Cieszyńska 2, Kraków,
  sala 10, I piętro

  Zmotoryzowanym uczestnikom Śniadań pragniemy przypomnieć, że w okolicach Instytutu obowiązuje strefa płatnego parkowania. Na osoby przybywające do nas na rowerze czeka wiata rowerowa.

  „Oczywiście geografia nie jest tak ważna jak wyobraźnia, choćby z tego względu, że częściej jest pułapką niż schronieniem. Niemniej jednak te dwie dziedziny, tak od siebie odległe, są powiązane ze sobą węzłem silniejszym niż szaleństwo i rozsądek razem wzięte. Chociażby z tego względu, że szlachetniejsza forma rojenia na jawie zawsze za swój przedmiot bierze przestrzeń.”

  [Andrzej Stasiuk, Moja Geografia]