Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce. Mierniki i metoda oceny

Zamów teraz

  Zamawiam

  Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce. Mierniki i metoda oceny Cena: 8,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Spis treści

  1. Wstęp…8
  2. Metoda oceny jakości przestrzeni miejskiej…9
  2.1. Zarys problemu…9
  2.2. Założenia metodyczne…10
  2.3. metoda obliczeń…12
  3. Tworzenia zbioru danych dla obliczeń mierników sygnalnych…16
  4. Przyjęte mierniki szczegółowe oraz wyniki oceny komponentów jakości przestrzeni dużych miast…23
  4.1. Jakość środowiska przyrodniczego…23
  4.2. Jakość zagospodarowania…26
  4.3. Atrakcyjność krajobrazu miejskiego…30
  4.4. Potencjał społeczny…33
  4.5. Poziom warunków życia…34
  4.6. Aktywność społeczeństwa i władz…36
  4.7. Jakość gospodarki…39
  4.8. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości…41
  4.9. Jakość powiązań zewnętrznych…43
  5. Wyniki syntetycznej oceny jakości przestrzeni dużych miast…48
  6. Przestrzeń miejska w samoocenie gospodarzy miasta…51
  6.1. Założenia podstawowe…51
  6.2. Zawartość ankiety…52
  6.3. Charakterystyka wyników…52
  6.4. Ocena ważności komponentów…53

  Rysunki…55
  Tabele…71
  Ankieta do Prezydentów…85

  pod redakcją Zygmunta Ziobrowskiego i Ewy Arvay-Podhalańskiej

  ISBN 83-86847-15-8

  Cena książki: 8,00 zł brutto