WYZWANIA I REKOMENDACJE DLA KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ

Raport tematycznych grup eksperckich Kongresu polityki miejskiej 2019

Kształtowanie przestrzeni • Transport i mobilność miejska • Środowisko i adaptacja do zmian klimatu • Mieszkalnictwo

Plik do pobrania na http://obserwatorium.miasta.pl/raporty-rekomendacje-ekspertow-krajowa-polityka-miejska/

Spis treści
5          Uwagi wstępne

5          Skład grup eksperckich

5          Sposób pracy

5          Struktura dokumentu

7          Wprowadzenie

15   1. Kształtowanie przestrzeni

17       Wprowadzenie – tezy wyjściowe

19       Kluczowe wyzwania oraz rekomendacje dla polityki miejskiej w obszarze kształtowania przestrzeni zurbanizowanych

30       Wyzwania organizacyjno-taktyczne

35       Podsumowanie

37   2. Transport i mobilność miejska

39       Wprowadzenie

39       Kluczowe wyzwania oraz rekomendacje dla polityki miejskiej w obszarze ochrony transportu i mobilności miejskiej

49       Podsumowanie

51   3. Mieszkalnictwo

53       Wprowadzenie – tezy wyjściowe

56       Kluczowe wyzwania oraz rekomendacje dla polityki miejskiej w obszarze mieszkalnictwa

77       Podsumowanie

81  4. Środowisko i adaptacja do zmian klimatu

83       Wprowadzenie 85 Kluczowe wyzwania oraz rekomendacje dla polityki miejskiej w obszarze ochrony środowiska i zmian klimatu

97       Podsumowanie

99       Słownik podstawowych pojęć i skrótów

105     Bibliografia

 

 

ISBN 978-83-65105-49-3

Cena książki: 0,00 zł brutto