Współpraca miejsko-wiejska w Polsce Uwarunkowania i potencjał

Zamów teraz

  Zamawiam

  Współpraca miejsko-wiejska w Polsce Uwarunkowania i potencjał Cena: 39,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Publikacja stanowiła część zadań realizowanych przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie w ramach projektu pn. URMA –Urban-Rural Partnerships in Metropolitan Areas, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.
  Informacje o projekcie URMA dostępne są na stronie internetowej: www.urma-project.eu.

  Spis treści:

  Magdalena Dej, Karol Janas, Oskar Wolski
  Wstęp …..7

  Marta Jacuniak-Suda, Jörg Knieling, Andreas Obersteg
  Partnerstwo miejsko-wiejskie jako narzędzie wspomagające spójność terytorialną. Podejście koncepcyjne zaczerpnięte z INTERREG IVC URMA „Partnerstwo miejsko-wiejskie w regionach metropolitalnych (Urban-Rural Partnerships in Metropolitan Areas)” ….. 15

  Zygmunt Ziobrowski
  Metody diagnozowania obszarów metropolitalnych dla potrzeb planowania ich rozwoju w kontekście współpracy miejsko-wiejskiej …..33

  Jerzy Bański
  Sukces społeczno-gospodarczy w obszarach metropolitalnych – rola współpracy miejsko-wiejskiej ….. 47

  Tomasz Kaczmarek
  Uwarunkowania, stan i perspektywy współpracy samorządowej w obszarach metropolitalnych …..57

  Katarzyna Kajdanek
  Współpraca miejsko-wiejska w kontekście procesów suburbanizacji w Polsce …..73

  Krystyna Szafraniec
  Między wsią i miastem. Przestrzeń edukacyjna a aspiracje i wybory edukacyjne młodzieży wiejskiej  …..85

  Urszula Kaczmarek
  Poziom dezagraryzacji obszarów metropolitalnych w Polsce …..99

  Maciej Huculak, Magdalena Dej, Wojciech Jarczewski
  Powiązania infrastrukturalne i funkcjonalne gmin wiejskich w ramach obszaru metropolitalnego – przypadek Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego …..119

  Marcin Wójcik
  Współpraca wiejsko-miejska w obszarze metropolitalnym. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego …..139

  ISBN 978-83-65105-01-1

  Cena książki: 39,00 zł brutto