URBAN LAB narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city

Publikacja zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr DPT/BDG-II/POPT/18/19

Publikacja do pobrania na www.urbanlab.net

Przeczytaj podręcznik o urban labach!

 

ISBN 978-83-65105-51-6

Cena książki: 0,00 zł brutto