URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 65

Zamów teraz

Zamawiam

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 65 Cena: 26,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

UDI_65_table of contents

Szanowni Czytelnicy !

Zrównoważony rozwój naszych miast wymaga interdyscyplinarnego podejścia, niezbędna jest zatem integracja tematyki obejmującej gospodarkę przestrzenną i komunalną, kształtowanie ochrony środowiska, budownictwo mieszkaniowe i gospodarowanie nieruchomościami.
Naszą ambicją jest nie tylko szukanie dróg przenoszenia osiągnięć nauki do praktyki, ale także wykorzystanie doświadczeń z wielu projektów i praktycznych wdrożeń dla prowadzonych badań.
Mamy nadzieję, że w naszym kwartalniku znajdą Państwo interesujące Was tematy.
Tematyka kwartalnika wydawanego od 2004 r. obejmuje problemy dotyczące m.in.:
• gospodarki przestrzennej
• urbanizacji
• ochrony środowiska
• gospodarki komunalnej
• budownictwa i rynku budowlanego
• mieszkalnictwa
– gospodarki mieszkaniowej
– budownictwa mieszkaniowego
• rynku nieruchomości
w kontekście krajowym, europejskim i światowym.
Problemy Rozwoju Miast to jedyna publikacja naukowa o takim profilu.
Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 9.12.2016 r. zawierającym wykaz czasopism naukowych (część B wykazu), Kwartalnik Naukowy Problemy Rozwoju Miast otrzymał 8 punktów za umieszczoną w nim publikację naukową.
Zachęcamy do współpracy w redagowaniu naszego periodyku i zamieszczania własnych artykułów związanych z tematyką pisma.
W tej sprawie prosimy o kontakt z redaktorem naczelnym pisma Panem Piotrem Trzepaczem – tel. (12) 634 29 53 w.48, e-mail: prm(at)irm.krakow.pl
Prosimy również o zapoznanie się z zasadami przygotowania artykułów na stronie kwartalnika http://www.prm-irm.com/

Zamówienia oraz pytania dotyczące naszych publikacji prosimy kierować:
• poprzez stronę internetową www.irm.krakow.pl
• e-mailem oficyna(at)irm.krakow.pl
• telefonicznie (12) 634 29 53 w.28
• faxem (12) 633 94 05
• listownie na adres: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ul.Cieszyńska 2, 30-015 Kraków

 

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Cena książki: 26,00 zł brutto