REWITALIZACJA W PRAKTYCE. Modele rozwiązań jako rezultaty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i pilotaży w zakresie rewitalizacji

Publikacja do pobrania -> M0707_Rewitalizacja-w-praktyce-e-book-2

Rewitalizacja w praktyce – inspiracja na wyciągnięcie ręki

W ostatnich czterech latach inicjatywy i działania rewitalizacyjne w Polsce bardzo przyspieszyły. Sprzyja temu „Pakiet działań wspierających samorządy w programowaniu i realizacji rewitalizacji” uruchomiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Kluczowymi jego elementami są konkurs dotacji Modelowa Rewitalizacja Miast oraz projekty pilotażowe.

Odbywający się w dniach 3-4 grudnia w Lublinie V Kongres Rewitalizacji stał się pretekstem do przygotowania przez organizatorów – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – publikacji „Rewitalizacja w praktyce. Modele rozwiązań jako rezultaty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i pilotaży w zakresie rewitalizacji”.

Przedstawiamy przegląd dobrych praktyk 20 miast modelowych realizujących projekty w ramach konkursu MRM (Dobiegniew, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Ełk, Grajewo, Hrubieszów, Konin, Leszno, Lublin, Milicz, Opole Lubelskie, Rybnik, Słupsk, Stalowa Wola, Starachowice, Szczecin, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Żyrardów) oraz 3 miast pilotażowych (Bytom, Łódź, Wałbrzych). Znaczna część projektów jeszcze się toczy i w wielu z nich wypracowane rozwiązania nie są jeszcze upowszechniane. Monografia jest więc ilustracją pewnego etapu według stanu na początek listopada 2018 r. Dlatego nie ma charakteru podsumowania. Mamy nadzieję, że będzie inspirować Państwa do korzystania z już wdrożonych modeli oraz skłaniać do poszukiwania własnego podejścia do działań rewitalizacyjnych dostosowanego do lokalnych uwarunkowań.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Zachęcamy także do korzystania z Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, gdzie na bieżąco publikowane są nowe dokumenty i opracowania z miast modelowych i pilotażowych.

Opracowanie zrealizowane przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Departament Programów Pomocowych, w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/73/18 z dnia 15/06/2018. Zadanie jest współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. Wydawca: Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

ISBN (druk): 978-83-65105-14-1 ISBN (e-book): 978-83-65105-15-8

Cena książki: 0,00 zł brutto