Rewitalizacja miast: teoria, narzędzia, doświadczenia

Zamów teraz

  Zamawiam

  Rewitalizacja miast: teoria, narzędzia, doświadczenia Cena: 29,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Spis treści

  Piotr Trzepacz, Agata Warchalska-Troll, Wojciech Jarczewski
  Przedmowa….. 9

  CZĘŚĆ I.
  NARZĘDZIA REWITALIZACJI….. 11

  Narzędzia rewitalizacji….. 13

  Tomasz Zaborowski
  Polskie instrumentarium rewitalizacji urbanistycznej miast po 9 października 2015 r. w świetle uregulowań niemieckich….. 15

  Justyna Wieczerzak
  Sposób na rewitalizację. Proces wdrażania zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych w województwie pomorskim….. 41

  Anna Banaszek, Sebastian Banaszek, Mateusz Bielecki, Aleksander Zarnowski
  Zastosowanie nowych technologii pozyskiwania danych geoprzestrzennych na potrzeby rewitalizacji miast….. 53

  Laura Sommer-Szpalerska
  Gentryfikacja miasta postsocjalistycznego – afirmacja czy kapitulacja? Wybrane aspekty elityzacji z perspektywy Warszawy i Berlina….. 65

  Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji…… 83

  Jakub Ignacy Gołębiewski
  Znaczenie tymczasowego użytkowania przestrzeni i inicjatyw społecznych w procesach rewitalizacji. Doświadczenia szczecińskie….. 85

  Olga Smalej, Przemysław Wrochna
  Projekt miasto. Budżet obywatelski jako narzędzie współtworzenia przestrzeni miejskiej….. 103

  Rewitalizacja przez funkcje kultury…… 113

  Magdalena Zdyb
  Podwórzec miejski, czyli o rewitalizacji łódzkich ciągów ulicznych ….. 115

  Magdalena Siwirska
  Znaczenie funkcji kulturalnej w procesie rewitalizacji Fabryki Sztuki w Łodzi….. 131

  Wiesław Gdowicz
  Dizajn na pograniczu…… 141

  CZĘŚĆ II.
  ODNOWA I AKTYWIZACJA OBSZARÓW KRYZYSOWYCH….. 155

  Tereny poprzemysłowe i transportowe….. 157

  Anna Mastalerz
  Przekształcenia terenów poprzemysłowych a rewitalizacja – sytuacja w mniejszych ośrodkach na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego i Pabianic….. 159

  Łukasz Żabski
  Źródła finansowania projektów rewitalizacji obiektów pokopalnianych na przykładzie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu….. 185

  Dominik Matelski
  Rewitalizacja dworca PKS – nowe centrum Bogatyni (studium przypadku)….. 199

  Mateusz Skowroński, Martyna Puc Inwestycje sektora nowoczesnych usług biznesowych narzędziem rewitalizacji miasta poprzemysłowego….. 207

  Tereny nadrzeczne…… 229

  Anna Majewska
  Hamburg – „Skok przez Elbę”.
  Dobre praktyki rewitalizacji u niemieckich sąsiadów…… 231

  Anna Martyka
  Rewitalizacja nabrzeży w Madrycie, Nowym Jorku i Londynie – wybrane przykłady…… . 253

  Zdegradowana przestrzeń miejska…… 269

  Katarzyna Asanowicz
  Trzy przypadki rewitalizacji – projekt Unii Europejskiej OIKONET….. 271

  Bartosz Czarnecki
  Teoria a praktyka rewitalizacji na przykładach z Polski północno-wschodniej….. 285

  Janusz Chwierut
  Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – kompleksowy projekt rewitalizacyjny….. 295

  Agnieszka Jania
  Projekty deweloperskie w procesie rewitalizacji miasta – studia przypadków….. 305

  Katarzyna Starzecka
  Współczesne zdobycze techniki w służbie ochrony zabytków.
  Zastosowanie metod inwentaryzacyjnych i obliczeniowych w procesie remontu i rewitalizacji zabytkowych obiektów sakralnych….. 321

   

  ISBN: 978-83-65105-12-7

  Cena książki: 29,00 zł brutto