Rewitalizacja miast: teoria, narzędzia, doświadczenia

Zamów teraz

Zamawiam

Rewitalizacja miast: teoria, narzędzia, doświadczenia Cena: 29,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Spis treści

Piotr Trzepacz, Agata Warchalska-Troll, Wojciech Jarczewski
Przedmowa….. 9

CZĘŚĆ I.
NARZĘDZIA REWITALIZACJI….. 11

Narzędzia rewitalizacji….. 13

Tomasz Zaborowski
Polskie instrumentarium rewitalizacji urbanistycznej miast po 9 października 2015 r. w świetle uregulowań niemieckich….. 15

Justyna Wieczerzak
Sposób na rewitalizację. Proces wdrażania zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych w województwie pomorskim….. 41

Anna Banaszek, Sebastian Banaszek, Mateusz Bielecki, Aleksander Zarnowski
Zastosowanie nowych technologii pozyskiwania danych geoprzestrzennych na potrzeby rewitalizacji miast….. 53

Laura Sommer-Szpalerska
Gentryfikacja miasta postsocjalistycznego – afirmacja czy kapitulacja? Wybrane aspekty elityzacji z perspektywy Warszawy i Berlina….. 65

Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji…… 83

Jakub Ignacy Gołębiewski
Znaczenie tymczasowego użytkowania przestrzeni i inicjatyw społecznych w procesach rewitalizacji. Doświadczenia szczecińskie….. 85

Olga Smalej, Przemysław Wrochna
Projekt miasto. Budżet obywatelski jako narzędzie współtworzenia przestrzeni miejskiej….. 103

Rewitalizacja przez funkcje kultury…… 113

Magdalena Zdyb
Podwórzec miejski, czyli o rewitalizacji łódzkich ciągów ulicznych ….. 115

Magdalena Siwirska
Znaczenie funkcji kulturalnej w procesie rewitalizacji Fabryki Sztuki w Łodzi….. 131

Wiesław Gdowicz
Dizajn na pograniczu…… 141

CZĘŚĆ II.
ODNOWA I AKTYWIZACJA OBSZARÓW KRYZYSOWYCH….. 155

Tereny poprzemysłowe i transportowe….. 157

Anna Mastalerz
Przekształcenia terenów poprzemysłowych a rewitalizacja – sytuacja w mniejszych ośrodkach na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego i Pabianic….. 159

Łukasz Żabski
Źródła finansowania projektów rewitalizacji obiektów pokopalnianych na przykładzie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu….. 185

Dominik Matelski
Rewitalizacja dworca PKS – nowe centrum Bogatyni (studium przypadku)….. 199

Mateusz Skowroński, Martyna Puc Inwestycje sektora nowoczesnych usług biznesowych narzędziem rewitalizacji miasta poprzemysłowego….. 207

Tereny nadrzeczne…… 229

Anna Majewska
Hamburg – „Skok przez Elbę”.
Dobre praktyki rewitalizacji u niemieckich sąsiadów…… 231

Anna Martyka
Rewitalizacja nabrzeży w Madrycie, Nowym Jorku i Londynie – wybrane przykłady…… . 253

Zdegradowana przestrzeń miejska…… 269

Katarzyna Asanowicz
Trzy przypadki rewitalizacji – projekt Unii Europejskiej OIKONET….. 271

Bartosz Czarnecki
Teoria a praktyka rewitalizacji na przykładach z Polski północno-wschodniej….. 285

Janusz Chwierut
Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – kompleksowy projekt rewitalizacyjny….. 295

Agnieszka Jania
Projekty deweloperskie w procesie rewitalizacji miasta – studia przypadków….. 305

Katarzyna Starzecka
Współczesne zdobycze techniki w służbie ochrony zabytków.
Zastosowanie metod inwentaryzacyjnych i obliczeniowych w procesie remontu i rewitalizacji zabytkowych obiektów sakralnych….. 321

 

ISBN: 978-83-65105-12-7

Cena książki: 29,00 zł brutto