Rewitalizacja miast polskich … Podsumowanie projektu

Zamów teraz

  Zamawiam

  Rewitalizacja miast polskich … Podsumowanie projektu Cena: 28,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu

  Ksiązka stanowi dodatkowy tom do 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
  Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego  rozwoju.

  Spis treści
  ROZDZIAŁ 1 CELE I EFEKTY PROJEKTU
  1.1. Efekty projektu …..  8
  1.1.1. Efekty metodyczne …… 8
  1.1.2. Efekty poznawcze ……. 10
  1.2. Efekty aplikacyjne ……. 12
  1.2.1. Rekomendacje dla administracji centralnej ……. 12
  1.2.2. Rekomendacje dla administracji regionalnej ……. 14
  1.2.3. Rekomendacje dla administracji gmin …… 15
  1.2.4. Model rewitalizacji miast …… 15
  1.2.5. Monitorowanie procesu rewitalizacji …… 16
  1.2.6. System kształcenia kadr na potrzeby rewitalizacji …… 20
  1.2.7. Rekomendacje do dalszych badań ……. 20
  1.3. Efekty wymierne ……  20
  ROZDZIAŁ 2 REWITALIZACJA MIAST POLSKICH – WYBRANE ZAGADNIENIA
  2.1. Diagnoza uwarunkowań i procesów rewitalizacji w Polsce …… 23
  2.2. Społeczne i demograficzne uwarunkowania rewitalizacji ….. 27
  2.3. Ekonomiczne aspekty procesów rewitalizacji ….. 29
  2.4. Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania rewitalizacją ….. 32
  2.5. Specyfika rewitalizacji dzielnic śródmiejskich, wielkich osiedli mieszkaniowych, terenów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych ….. 35
  2.6. Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych …… 38
  2.7. Założenia krajowej polityki rewitalizacji …… 41
  2.8. Model rewitalizacji dla polskich miast …… 44
  2.9. Monitorowanie obszarów kryzysowych w miastach i procesu rewitalizacji …..  45
  2.10. Kształcenie kadr dla rewitalizacji …… 48
  Rada naukowa projektu …….  51
  Redaktorzy tomów ……. 53
  Autorzy i współautorzy rozdziałów ……  56
  Autorzy ekspertyz i opracowań specjalistycznych ……. 64
  Spis tomów ……. 67

  ISBN 978-83-894440-46-4

  Cena książki: 28,00 zł brutto