Rewitalizacja i planowanie przestrzenne stref społecznie wykluczonych. Poradnik

Zamów teraz

  Zamawiam

  Rewitalizacja i planowanie przestrzenne stref społecznie wykluczonych. Poradnik Cena: 15,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Opracowano w ramach pracy badawczej s?nansowanej ze środków na naukę
  w latach 2009-2011 jako projekt badawczy własny. Tytuł projektu: Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref społecznie wykluczonych.
  Kierownik Projektu: dr inż. Wiesław Wańkowicz

  Spis treści
  1. Wprowadzenie …..7
  2. Rozwój i gospodarowanie przestrzenią …..9
  2.1. Przestrzeń …..13
  2.2. Planowanie przestrzenne …..21
  2.2.1. Studium …..23
  2.2.2. Plany miejscowe …..24
  2.3. Budownictwo …..28
  3. Problemy i interwencja publiczna …..29
  3.1. Wykluczenie społeczne …..32
  3.2. Strefy społecznie wykluczone …..36
  3.3. Rewitalizacja …..39
  4. Zarządzanie …..43
  4.1. Monitoring …..45
  4.2. Proces planistyczny …..50
  4.3. Wdrażanie …..55
  5. Instrumenty realizacji …..71
  5.1. Dostęp do informacji …..71
  5.2. Promocja …..73
  5.3. Partycypacja …..74
  5.4. Ocena jakości …..80
  5.5. Podejmowanie decyzji …..85
  6. Wybrane pojęcia …..97
  7. Bibliografia …..114

  ISBN 978-83-89440-02-0

  Cena książki: 15,00 zł brutto