Rekreacyjne wykorzystanie wód geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Zamów teraz

  Zamawiam

  Rekreacyjne wykorzystanie wód geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej Cena: 28,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Rekreacyjne wykorzystanie wód geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Recreational use of geothermal water in Visegrad Group countries) to przygotowana przez międzynarodowy zespół w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie, dwujęzyczna publikacja przedstawiająca historię, stan i perspektywy rozwoju sektora basenów geotermalnych. W pierwszej części publikacji  przedstawiono uwarunkowania rozwoju branży w poszczególnych krajach V4, porównując sytuację oraz wskazując najnowsze trendy. Druga część  opracowania została poświęcona charakterystyce sektora geotermalnego w Polsce. Autorzy, na tle uwarunkowań geologicznych, prawnych, podatkowych i kulturowych i in. oszacowali opłacalność tego typu inwestycji w różnych miejscach w naszym kraju. Trzecia część książki omawia doświadczenia rozwoju słowackich ośrodków geotermalnych, których rozwój jest silnie powiązany z branżą uzdrowiskową i Spa. Opracowanie kończy materiał o Czechach, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z geotermią.
  Książka przygotowana została przez polsko-słowacko-czeski,  interdyscyplinarny zespół (geolodzy, geografowie, ekonomiści, specjaliści z zakresu turyzmu i in.) i stanowi obecnie najbardziej kompleksowe opracowanie w zakresie rekreacyjnego wykorzystania wód geotermalnych w Polsce i szerzej – w  krajach V4.
  Książka powstała w ramach projektu finansowanego przez International Visegrad Fund w latach 2012-2013.

  ISBN 978-83-89440-67-9

  Cena książki: 28,00 zł brutto