Regeneration of Polish Towns … Project’s Objectives and Results

Zamów teraz

  Zamawiam

  Regeneration of Polish Towns … Project’s Objectives and Results Cena: 28,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Regeneration of Polish Towns as a Method of Preserving Material and Spiritual Heritage and a Sustainable Development Factor. Project’s Objectives and Results.

  Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu.

  Ksiązka stanowi dodatkowy – wydany w języku angielskim – tom do 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.

  Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego  rozwoju.

  Table of contens

  Chapter 1. PROJECTS OBJECTIVES AND RESULTS     Zygmunt Ziobrowski …..7
  1.1    Project Results …..8
  1.1.1 Methodological Results …..8
  1.1.2 Research Results …..9
  1.2    Application Results …..13
  1.2.1 Recommendations for the Central Government …..13
  1.2.2 Recommendations for Regional Governments …..15
  1.2.3 Recommendations for Municipality Administrations …..16
  1.2.4 Urban Regeneration Model …..16
  1.2.5 Regeneration Process Monitoring …..19
  1.2.6 System of Training of the Personnel Responsible for Regeneration …..20
  1.2.7 Recommendations for Further Research …..21
  1.3    Measurable Results …..23
  Chapter 2. REGENERATION OF POLISH TOWNS: SELECTED ISSUES     Bolesław Domański …..25
  2.1  Diagnosis of Regeneration Conditions and Processes in Poland …..25
  2.2  Social and Demographic Conditions of Regeneration …..28
  2.3  Economic Aspects of Regeneration Processes …..31
  2.4  Legal and Organizational Aspects of Regeneration Management …..34
  2.5  Uniqueness of Regeneration of Inner Cities, Large Residential Estates and Post-industrial, Post-railway and Post-military Areas …..38
  2.6  Possibilities of Utilizing Foreign Experiences …..40
  2.7  Assumptions of the National Regeneration Policy …..43
  2.8  The Polish Urban Regeneration Model …..46
  2.9  Crisis Area Monitoring in Towns and Regeneration Processes …..48
  2.10 Regeneration Personnel Education …..51
  Project’s  Research  Council …..55
  POLISH URBAN REGENERATION PROJECT PERFORMERS …..57
  Volume Editors …..57
  Authors and Co-authors of Chapters …..60

  ISBN 978-83-89440-81-5

  Cena książki: 28,00 zł brutto