Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych

Zamów teraz

Zamawiam

Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych Cena: 29,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

SPIS TREŚCI

4 _______ Wykaz najważniejszych skrótów

5 _______ Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM – idea i założenia

7________ Zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi – cele i zakres raportu

13_______ 1. Wnioski i rekomendacje

16_________ Wnioski dla samorządów

19_________ Rekomendacje dla samorządów

21_________ Wnioski dla krajowej polityki miejskiej

25_________ Rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej

27_________ Wnioski dla ekspertów i naukowców

28_________ Rekomendacje dla ekspertów i naukowców

31_______ 2. Monitoring

33_________ Wprowadzenie i omówienie struktury monitoringu

34_________ Współpraca

50_________ Transport

64_________ Zintegrowane inwestycje terytorialne

77_______ 3. Spojrzenie w głąb

79_________ Funkcjonowanie partnerstw terytorialnych budowanych wokół środków zewnętrznych

98_________ Badanie opinii na temat dotychczasowej współpracy, możliwości jej kontynuacji, oczekiwań
____________różnego rodzaju instrumentów o
az zmian prawnych wspierających
____________współpracę międzysamorządową

123________ Analiza     przestrzenna

134________ Analiza     produktowa

156________ Omówienie uwarunkowań prawnych współpracy międzysamorządowej

173_______ Literatura

177_______ Aneks metodologiczny

197_______ Indeks nazw geograficznych

ISBN 978-83-65105-11-0

Cena książki: 29,00 zł brutto