Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych

Zamów teraz

  Zamawiam

  Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych Cena: 29,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Przepisz kod poniżej: captcha

  SPIS TREŚCI

  4 _______ Wykaz najważniejszych skrótów

  5 _______ Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM – idea i założenia

  7________ Zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi – cele i zakres raportu

  13_______ 1. Wnioski i rekomendacje

  16_________ Wnioski dla samorządów

  19_________ Rekomendacje dla samorządów

  21_________ Wnioski dla krajowej polityki miejskiej

  25_________ Rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej

  27_________ Wnioski dla ekspertów i naukowców

  28_________ Rekomendacje dla ekspertów i naukowców

  31_______ 2. Monitoring

  33_________ Wprowadzenie i omówienie struktury monitoringu

  34_________ Współpraca

  50_________ Transport

  64_________ Zintegrowane inwestycje terytorialne

  77_______ 3. Spojrzenie w głąb

  79_________ Funkcjonowanie partnerstw terytorialnych budowanych wokół środków zewnętrznych

  98_________ Badanie opinii na temat dotychczasowej współpracy, możliwości jej kontynuacji, oczekiwań
  ____________różnego rodzaju instrumentów o
  az zmian prawnych wspierających
  ____________współpracę międzysamorządową

  123________ Analiza     przestrzenna

  134________ Analiza     produktowa

  156________ Omówienie uwarunkowań prawnych współpracy międzysamorządowej

  173_______ Literatura

  177_______ Aneks metodologiczny

  197_______ Indeks nazw geograficznych

  ISBN 978-83-65105-11-0

  Cena książki: 29,00 zł brutto