Raport o stanie polskich miast. Transport i mobilność miejska

Zamów teraz

Zamawiam

Raport o stanie polskich miast. Transport i mobilność miejska Cena: 29,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Spis Treści

5 Obserwatorium Polityki Miejskiej – idea i założenia

7 Transport i mobilność miejska – cele i zakres raportu

13 1. Wnioski i rekomendacje

16 Wnioski dla samorządów

19 Rekomendacje dla samorządów

26 Wnioski dla krajowej polityki miejskiej

27 Rekomendacje dla Krajowej Polityki Miejskiej

30 Wnioski dla ekspertów i naukowców

31 Rekomendacje dla ekspertów i naukowców

33 2. Monitoring

35 Wprowadzenie i omówienie struktury monitoringu

36 Miejskie systemy transportu zbiorowego

56 Migracje wahadłowe ludności

68 Transport i mobilność w miejskich obszarach funkcjonalnych

79 3. Spojrzenie w głąb

81 Diagnoza zachowań transportowych – przegląd kompleksowych badań ruchu w Polsce

90 Kierunki miejskiej polityki transportowej

99 Miejskie inwestycje z zakresu publicznego transportu zbiorowego

119 Wzrost znaczenia kolei w obsłudze komunikacyjnej aglomeracji miejskich

130 Rower jako środek codziennego transportu

139 Aneks metodologiczny

143 Literatura

978-83-65-105-22-6

Cena książki: 29,00 zł brutto