Raport o stanie polskich miast. Rewitalizacja

SPIS TREŚCI

6___ Wykaz najważniejszych skrótów
7___ Obserwatorium Polityki Miejskiej – idee i założenia
9___ Rewitalizacja – cele i zakres raportu

13__ 1. Wnioski i rekomendacje
15__ Wnioski
20__ Rekomendacje

27___ 2. Monitoring. Analiza przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w programach rewitalizacji

Wojciech Jarczewski, Katarzyna Kudłacz, Kamil Nowak, Karolina Piech
29__ Skala planowanej rewitalizacji

Wojciech Dawid
49__ Podmioty realizujące planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Łukasz Sykała, Marta Ziółkowska
57__ Potencjalne źródła finansowania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Wojciech Dawid, Jacek Koj, Maciej Mróz, Agnieszka Mucha, Kamil Nowak, Łukasz Sykała
71__ Stan wdrażania rewitalizacji w Polsce

83__ 3. Spojrzenie w głąb. Systemy rewitalizacji w Polsce

Agnieszka Gajda, Wojciech Jarczewski, Jacek Koj, Maciej Mróz, Agnieszka Mucha, Łukasz Sykała
85__ Rewitalizacja centrów miast

Wojciech Jarczewski, Bartłomiej Sroka
95__ Kurczenie się polskich miast a rewitalizacja

Alina Muzioł-Węcławowicz
105__ Rewitalizacja a mieszkalnictwo

Łukasz Sykała
123_ Rewitalizacja a odnowa wsi

Aleksandra Jadach-Sepioło
139_ Polski system rewitalizacji – wnioski z projektów modelowych i pilotażowych

145_ Literatura

151_ Aneks metodologiczny

ISBN 978-83-65105-28-8

Cena książki: 0,00 zł brutto