Raport o stanie polskich miast. Mieszkalnictwo społeczne

Zamów teraz

Zamawiam

Raport o stanie polskich miast. Mieszkalnictwo społeczne Cena: 29,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

SPIS TREŚCI

4 Wykaz najważniejszych skrótów

4 Stosowane definicje

5 Obserwatorium Polityki Miejskiej – idea i założenia

7 Mieszkalnictwo społeczne – cele i zakres raportu

19 1. Wnioski i rekomendacje

21 Wnioski

28 Rekomendacje dla Krajowej Polityki Miejskiej

32 Rekomendacje dla samorządów

36 Rekomendacje dla ekspertów i naukowców

39 2. Monitoring

41 Sytuacja mieszkaniowa Polaków

45 Regulacje prawne w zakresie mieszkalnictwa społecznego

49 Liczba i struktura zasobów gminnych

61 Użytkownicy mieszkań komunalnych

68 Stan zasobów gminnych

84 Zasady wynajmowania mieszkań z zasobu gminy

104 Dodatki mieszkaniowe

111 Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie społeczne

114 Zaległości czynszowe i procedury eksmisyjne

126 Prywatyzacja mieszkań gminnych

134 Budownictwo komunalne

139 Podsumowanie

141 3. Spojrzenie w głąb

143 Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

158 Mieszkania seniorów w Polsce

178 Społeczne budownictwo czynszowe i towarzystwa budownictwa społecznego

208 Modele finansowania gospodarki mieszkaniowej miast

241 Literatura

ISBN 978-83-65105-21-9

Cena książki: 29,00 zł brutto