Raport o stanie polskich miast. Mieszkalnictwo społeczne

Zamów teraz

  Zamawiam

  Raport o stanie polskich miast. Mieszkalnictwo społeczne Cena: 29,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  SPIS TREŚCI

  4 Wykaz najważniejszych skrótów

  4 Stosowane definicje

  5 Obserwatorium Polityki Miejskiej – idea i założenia

  7 Mieszkalnictwo społeczne – cele i zakres raportu

  19 1. Wnioski i rekomendacje

  21 Wnioski

  28 Rekomendacje dla Krajowej Polityki Miejskiej

  32 Rekomendacje dla samorządów

  36 Rekomendacje dla ekspertów i naukowców

  39 2. Monitoring

  41 Sytuacja mieszkaniowa Polaków

  45 Regulacje prawne w zakresie mieszkalnictwa społecznego

  49 Liczba i struktura zasobów gminnych

  61 Użytkownicy mieszkań komunalnych

  68 Stan zasobów gminnych

  84 Zasady wynajmowania mieszkań z zasobu gminy

  104 Dodatki mieszkaniowe

  111 Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie społeczne

  114 Zaległości czynszowe i procedury eksmisyjne

  126 Prywatyzacja mieszkań gminnych

  134 Budownictwo komunalne

  139 Podsumowanie

  141 3. Spojrzenie w głąb

  143 Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

  158 Mieszkania seniorów w Polsce

  178 Społeczne budownictwo czynszowe i towarzystwa budownictwa społecznego

  208 Modele finansowania gospodarki mieszkaniowej miast

  241 Literatura

  ISBN 978-83-65105-21-9

  Cena książki: 29,00 zł brutto