Raport o stanie polskich miast 2017. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna

Zamów teraz

  Zamawiam

  Raport o stanie polskich miast 2017. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna Cena: 18,99 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Spis Treści

   4    Wykaz najważniejszych skrótów
   5    Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM – idea i założenia
   7    Wstęp
   9    Cel i zakres raportu
  11   Ograniczenia zastosowanej metody i uzasadnienie zakresu analiz
  13   1. Wnioski i rekomendacje
  19   2. Monitoring
  31   3. Spojrzenie w głąb
  57   Załącznik
  59   Literatura
  61   Spis tabel i rysunków

  ISBN 978-83-65105-07-3

  Cena książki: 18,99 zł brutto