Raport o stanie polskich miast 2017. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna

Zamów teraz

Zamawiam

Raport o stanie polskich miast 2017. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna Cena: 18,99 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Spis Treści

 4    Wykaz najważniejszych skrótów
 5    Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM – idea i założenia
 7    Wstęp
 9    Cel i zakres raportu
11   Ograniczenia zastosowanej metody i uzasadnienie zakresu analiz
13   1. Wnioski i rekomendacje
19   2. Monitoring
31   3. Spojrzenie w głąb
57   Załącznik
59   Literatura
61   Spis tabel i rysunków

ISBN 978-83-65105-07-3

Cena książki: 18,99 zł brutto