Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy

Zamów teraz

Zamawiam

Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy Cena: 29,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

SPIS TREŚCI

5   Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast – idea i założenia

7   Rozwój gospodarczy polskich miast – cele i zakres raportu

11 Ograniczenia zastosowanej metody i uzasadnienie zakresu analiz

15      1. Podsumowanie i wnioski

23      2. Monitoring

26 Przedsiębiorczość i lokalne rynki pracy

33 Funkcje i specjalizacje ośrodków miejskich

39 Zaawansowanie technologiczne firm i stopień oparcia ich działalności na wiedzy

50     Strefy inwestycyjne

61      3. Spojrzenie w głąb

63 Lokomotywy w rozwoju społeczno-gospodarczym miast

97 Polityka proinwestycyjna lokalnych władz i tworzenie stref inwestycyjnych na przykładzie gminy Zator

117 Aktywna gospodarka nieruchomościami jako podstawa stymulowania rozwoju gospodarczego na przykładzie gminy Wyszków

141 Metodologia

147 Spis tabel i rysunków

ISBN 978-83-65105-07-3

Cena książki: 29,00 zł brutto