Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy

Zamów teraz

  Zamawiam

  Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy Cena: 29,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  SPIS TREŚCI

  5   Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast – idea i założenia

  7   Rozwój gospodarczy polskich miast – cele i zakres raportu

  11 Ograniczenia zastosowanej metody i uzasadnienie zakresu analiz

  15      1. Podsumowanie i wnioski

  23      2. Monitoring

  26 Przedsiębiorczość i lokalne rynki pracy

  33 Funkcje i specjalizacje ośrodków miejskich

  39 Zaawansowanie technologiczne firm i stopień oparcia ich działalności na wiedzy

  50     Strefy inwestycyjne

  61      3. Spojrzenie w głąb

  63 Lokomotywy w rozwoju społeczno-gospodarczym miast

  97 Polityka proinwestycyjna lokalnych władz i tworzenie stref inwestycyjnych na przykładzie gminy Zator

  117 Aktywna gospodarka nieruchomościami jako podstawa stymulowania rozwoju gospodarczego na przykładzie gminy Wyszków

  141 Metodologia

  147 Spis tabel i rysunków

  ISBN 978-83-65105-07-3

  Cena książki: 29,00 zł brutto