PRZESTRZEŃ DO DIALOGU

PRAKTYCZNY PODRĘCZNIK O TYM, JAK PROWADZIĆ PARTYCYPACJĘ SPOŁECZNĄ W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Opracowanie zrealizowane przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa na zlecenie Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w ramach umowy nr DPP-U-POWER-151/17, której przedmiotem było opracowanie publikacji pt. Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

Publikacja dostępna na:

http://www.miir.gov.pl/media/60474/Przestrzen_do_dialogu_publikacja.pdf

Wydawca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Departament Polityki Przestrzennej

Redakcja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: Ewa Kosiorek, Wojciech Rydel, Patrycja Wojtaszczyk, Justyna Lemiesz

ISBN 978-83-7610-663-2

Cena książki: 0,00 zł brutto