Powodzie a planowanie przestrzenne

Zamów teraz

Zamawiam

Powodzie a planowanie przestrzenne Cena: 8,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Spis treści:

Wstęp (5)
Rozdział I. Powodzie – stan formalno-prawny (7)
1. Organizacja administracji do spraw ochrony przed powodzią w Rzeczpospolitej Polskiej (9)
2. Problemy zagrożeń i ochrony przeciwpowodziowej w przepisach regulujących procesy planowania przestrzennego (14)
Rozdział II. Powodzie w dotychczasowych dokumentach planistycznych (27)
Rozdział III. Propozycje zapisów problematyki powodzi w dokumentach planistycznych (37)
1. Plany zagospodarowania przestrzennego województw (39)
2. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (44)
3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (57)
Rozdział IV. Dylematy w problematyce ochrony przeciwpowodziowej (59)
Rozdział V. Ważniejsze pojęcia i definicje związane z zagrożeniem i ochroną przed powodzią (67)
1. Pojęcia ogólne (69)
2. Środki ochrony przed powodzią (71)
3. Pojęcia z zakresu hydrologii (71)
4. Obiekty zabezpieczające przed powodzią (73)
Literatura (77)

Autorzy: Krzysztof Słysz, Janina Leńczowska-Baranek, Krystyna Pawłowska

ISBN 83-86847-85-9

Cena książki: 8,00 zł brutto