Powodzie a planowanie przestrzenne

Zamów teraz

  Zamawiam

  Powodzie a planowanie przestrzenne Cena: 8,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Spis treści:

  Wstęp (5)
  Rozdział I. Powodzie – stan formalno-prawny (7)
  1. Organizacja administracji do spraw ochrony przed powodzią w Rzeczpospolitej Polskiej (9)
  2. Problemy zagrożeń i ochrony przeciwpowodziowej w przepisach regulujących procesy planowania przestrzennego (14)
  Rozdział II. Powodzie w dotychczasowych dokumentach planistycznych (27)
  Rozdział III. Propozycje zapisów problematyki powodzi w dokumentach planistycznych (37)
  1. Plany zagospodarowania przestrzennego województw (39)
  2. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (44)
  3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (57)
  Rozdział IV. Dylematy w problematyce ochrony przeciwpowodziowej (59)
  Rozdział V. Ważniejsze pojęcia i definicje związane z zagrożeniem i ochroną przed powodzią (67)
  1. Pojęcia ogólne (69)
  2. Środki ochrony przed powodzią (71)
  3. Pojęcia z zakresu hydrologii (71)
  4. Obiekty zabezpieczające przed powodzią (73)
  Literatura (77)

  Autorzy: Krzysztof Słysz, Janina Leńczowska-Baranek, Krystyna Pawłowska

  ISBN 83-86847-85-9

  Cena książki: 8,00 zł brutto