Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref społecznie wykluczonych

Zamów teraz

Zamawiam

Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref społecznie wykluczonych Cena: 25,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Publikacja powstała jako wynik pracy badawczej sfinansowanej ze środków na naukę
w latach 2009-2011 jako projekt badawczy własny. Tytuł projektu: Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref społecznie wykluczonych.
Kierownik Projektu: dr inż. Wiesław Wańkowicz

Spis treści
Jerzy Kozłowski, Wiesław Wańkowicz …..7
1. Wprowadzenie …..7

Karol Bury, Wiesław Wańkowicz …..13
2. Wykluczenie społeczne …..13
2.1. Definicja wykluczenia społecznego …..14
2.2. Przyczyny i oblicza wykluczenia społecznego …..20
2.2.1. Bezrobocie …..26
2.2.2. Ubóstwo …..29
2.2.3. Jakość zamieszkania i bezdomność …..31
2.2.4. Wybrane problemy …..40
2.3. Mierniki wykluczenia społecznego …..45
2.3.1. Mierniki cząstkowe …..49
2.3.2. Pomiar złożony …..53
2.3.3. Sytuacja w Polsce …..56

Wiesław Wańkowicz …..67
3. Strefy społecznie wykluczone …..67
3.1. Definicja stref społecznie wykluczonych …..74
3.2. Zróżnicowanie przestrzeni ….83
3.2.1. Przestrzenie publiczne …..85
3.2.2. Przestrzenie prywatne …..88
3.2.3. Przestrzenie pośrednie …..90
3.3. Przestrzeń ludyczna …..92
3.4. Delimitacja stref społecznie wykluczonych …..93
3.4.1. Mierniki wykluczenia przestrzennego …..95
3.4.2. Sytuacja w Polsce …..104

Wiesław Wańkowicz …..123
4. Odzyskiwanie przestrzeni …..123
4.1. Przestrzeń społecznie akceptowalna …..130
4.2. Rewitalizacja …..135
4.2.1. Proces rewitalizacji …..137
4.2.2. Lokalne Programy Rewitalizacji …..143

Marek Kozłowski …..148
5. Interaktywna partycypacja obywatelska – wspomaganie rewitalizacji …..148
5.1. Współczesne projektowanie urbanistyczne a rewitalizacja …..150
5.2. Społeczeństwo – ostateczny odbiorca efektów projektowania …..152
5.3. Atrakcyjność środowiska miejskiego – główne cechy …..153
5.4. Interaktywna Metoda Ocen (IMO) …..154
5.4.1. Kryteria Oceny Atrakcyjności (KOA) …..155
5.4.2. KOA w projektowaniu urbanistycznym …..161
5.5. IMO w rewitalizacji stref społecznie wykluczonych …..164
5.5.1. Struktura i cele …..164
5.5.2. Badanie percepcji społecznej …..167
5.5.3. Lokalne kryteria efektywności …..170
5.5.4. Ograniczenia i możliwości IMO …..174
5.6. Uwagi końcowe …..174

Elżbieta Okraska, Wiesław Wańkowicz …..176
6. Interwencja publiczna a partycypacja społeczna …..176
6.1. Polityka społeczna …..194
6.2. Polityka urbanistyczna i planowanie przestrzenne …..198
6.3. Rewitalizacja stref społecznie wykluczonych …..204

Wiesław Wańkowicz …..207
7. Podsumowanie …..207
8. Bibliografia …..211
9. Informacja o autorach …..239

ISBN 978-83-89440-96-9

Cena książki: 25,00 zł brutto